C11/1998M Ms GARDWIND, karilleajo Ruotsinsalmen oikaisuväylällä 5.12.1998

Norjalainen Vestland Rederin omistama kuivalastialus ms GARDWIND oli matkalla Hallan satamasta Larvikiin kun se sai pohjakosketuksen Ruotsinsalmen uudella oikaisuväylällä 5.12.1998 kello 18:35. Onnettomuus oli jo toinen Ruotsinsalmen oikaisuväylällä noin kuukauden aikana. Hieman ennen onnettomuutta näkyvyys heikkeni äkisti. Onnettomuuden tapahtuessa komentosillalla oli päällikkö, luotsi ja ruorimies. Keulapiikin painolastitankissa todettiin vuoto ja alus ajettiin Kotkaan korjattavaksi merenkuluntarkastajan määräyksestä.

Onnettomuuden syntyyn vaikuttivat visuaalisen ja tutkanäkyvyyden heikkeneminen kriittisellä hetkellä käännyttäessä uudelle oikaisuväylälle. Onnettomuuteen myötävaikuttaneita tekijöitä olivat vallitsevat käytännöt uusien väylien suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä perinteinen, yksilösuoritusta korostava yhteistyötapa luotsauksessa.

C11/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.85 Mt)

Raportin lopullinen luonnos lähetettiin yhdessä CHRISTAn onnettomuusraportin (C 9/1998 M) kanssa onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen (79/1996) 24 §:ssä tarkoitettua lausuntoa sekä mahdollisia kommentteja varten merenkulkuviranomaisille ja tiedoksi Kotkan VTS:lle, Helsingin MRSC:lle sekä alusten luotseille. Merenkulkulaitokselta saatiin raporteista yhteinen lausunto, jonka mukaan raportteja on tarkennettu. Lausunnon voi ladata oheisesta linkistä.

C11/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.2 Mt)

 
Julkaistu 5.12.1998