C10/1998M Hinaaja DIMITRIS, karilleajo Inkoon edustalla 29.11.1998

Hinaaja DIMITRIS ja sen hinauksessa ollut proomu MULTIBRAVA oli matkalla Venäjältä Vysotskista Inkooseen 29. marraskuuta 1998 lastinaan hiiltä. Alukselle otettiin luotsi Porkkalan luotsinottopaikalla kello 00.05. Vallitseva säätila oli näkyvyyden suhteen vaihteleva. Säätila oli ennusteen mukainen: kohtuullinen näkyvyys, mutta sisälsi myös lumikuuro mahdollisuuden. Ennuste toteutui. Näkyvyys heikkeni 0,5 mpk - 0,7 mpk. Hinaajayhdistelmä eteni Inkoon syväväylän linjalla kunnes se saavutti poijuparin nro 7 ja 8, jonka jälkeen alus jostakin syystä kääntyi väärälle väylälle kohti Gåsön linjaa 3,7 metrin väylälle. Erehdys havaittiin noin puolen tunnin kuluttua ja muutamaa minuuttia ennen karilleajoa, jolloin hinattavasta MULTIBRAVAsta laskettiin peräankkuri ulos hiljentämään sen kulkua samalla, kun hinaaja DIMITRIS hiljensi omaa nopeuttaan. Hidastamisen aloittamisesta noin viiden minuutin kuluttua hinaaja sai pohjakosketuksen ja pysähtyi. Proomu sivuutti hinaajan vasemmalta puolelta katkaisten hinauskaapelin. Hinaajan karilleajopaikka on Gåsöklobbenin eteläpuolella ja proomu ankkuroitiin Gåsöklobbenin länsipuolelle. Henkilö- ja ympäristövahingoilta vältyttiin tässä onnettomuudessa.

Tutkinnassa selvisi, että väärällä väylällä ajoa ei havaittu riittävän ajoissa, koska varmistukset puuttuivat navigointityöskentelystä. Kaikkia navigointivälineitä ja väylätuntemukseen liittyviä yksityiskohtia ei hyödynnetty ajoissa riittävällä tarkkuudella. Ongelmaksi muodostui myös kommunikaatio ja tietojen vaihto komentosillalla. Niistä on aiemmissa onnettomuustutkinnoissa annettu turvallisuussuosituksia, joihin tutkijat viittaavat.

C10/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.73 Mt)

 
Julkaistu 29.11.1998  Päivitetty 4.12.2013