B2/1998M ms GABRIELLA, keulaportin vaurio Suomenlahdella 24.10.1998

Viking Line varustamon matkustaja-autolautta ms GABRIELLA sai keulaporttivaurion aikataulun mukaisella matkallaan Helsingistä Tukholmaan yöllä 23.-24.10.1998. Utön eteläpuolella GABRIELLA kohtasi voimakasta merenkäyntiä. Parin voimakkaan aaltoiskun jälkeen klo 00:05 aluksen päällystö hiljensi olosuhteisiin jo sopeutettua matkavauhtia noin 13 solmusta 10 solmuun. Voimakas aaltoisku havaittiin myös noin kello kolme. Aluksen saavuttua Tukholmaan aluksen uloin oikeanpuoleinen keulaportti ei avautunut. Satamatarkastuksessa havaittiin, että portin jumittumisen oli aiheuttanut vähäiseltä näyttävä ja rajattu portin tuen rakenteellinen vaurio.

Vaurion välitön syy oli pääkannella olevan keulaportin pitkittäisen tuen rakenteellinen heikkous. Heikko rakenne oli peräisin aluksen suunnittelu- ja rakennusvaiheesta. Tuen sijoituksesta oli kahdet piirustukset - portin suunnitelleen konsultin tekemät hahmotelmat tarkkoine tuen osapiirustuksineen ja telakan omat koskien tuen tarkkaa sijaintia suhteessa vaatimusten mukaisiin laivarungon vahvistuksiin. Toteutettu tuen rakenne oli osamitoituksiltaan konsultin piirustusten mukainen, mutta koottuna sen kohdistus ei sopinut laivaan telakan oman suunnitelman mukaisesti. Tuen sijainti poikkesi telakan määrittelemästä sijainnista yli 60 mm, ja oli sen verran vahvistetun kehyskaaren etupuolella. Telakan oman suunnitelman mukainen rakenne oli toteutettu muilta osin joskin vahvistetun kehyskaaren sijainti on sekin saattanut olla epätarkka. Tuki oikein kohdistettuna telakan suunnitelman mukaisesti rakenne olisi ollut kelvollinen lujuudeltaan. Konsultin suunnittelemia tuen osien mitoituksia ja telakan laatimaa kehyskaaren vahvistusta ei ollut muutettu vastaamaan toisiaan vahvan kokonaisuuden saavuttamiseksi.

Luokituslaitos oli hyväksynyt sekä konsultin että telakan piirustukset laivan rakentamista varten jo sarjan ensimmäisten laivojen kohdalla mutta GABRIELLAn kohdalla se ei ollut havainnut suunniteltujen osien ja vahvistuksen vaatiman kohdistuksen yhteensopimattomuuden mahdollisuutta hyväksyessään piirustukset käytettäviksi.

Keulaporttitukien rakennusvaiheen valvonnan puutteita ilmentää se, että luokituslaitos oli virheellisesti leimannut "As Carried Out" (kuten toteutettu) -leimalla telakan piirustuksen tuen sijainnista ja rakennevahvistuksista vaikkei tuen ja kehyskaaren kohdistus noudattanut tätä piirustusta.

Sen jälkeen, kun keulaporttituki oli valmistettu ja asennettu paikalleen, sen virheellisyyttä oli vaikea joskaan ei mahdotonta havaita. Puutteellinen ja "As Carried Out" -leimatuista piirustuksista poikkeava rakenne läpäisi kaikki tarkastusportaat myös aluksen tultua liikenteeseen, mukaan luettuina kaikille ro-ro-matkustaja-aluksille ESTONIAn onnettomuuden jälkeen määrätyt keulaporttirakenteiden tarkastukset.

Vaurioon johtaneet tekijät löytyvät keulaporttirakenteen toteuttamiseen osallistuneiden tahojen keskinäisen työnjaon jäsentymättömyydestä rakenneyksityiskohtien yhteensopivuuden viimeistelyssä ja tarkastuksissa.

B2/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.69 Mt)

 
Julkaistu 24.10.1998