C7/1997M M/S SILJA EUROPA–moottoripurjevene FLANÖR, yhteentörmäys Ahvenanmaan eteläpuolella 20.8.1997

Suomalainen matkustaja-autolautta M/S SILJA EUROPA ja saksalainen moottoripurjehtija FLANÖR törmäsivät yhteen 20.8.1997 noin klo 14.15 Rågrundin reunamerkin luona Lemlandin kunnassa Ahvenanmaan eteläpuolella.
Tapahtumahetkellä paikalla oli sakea sumu näkyvyyden ollessa noin 200 m.

FLANÖR oli matkalla Sottungasta kohti Maarianhaminaa ja siinä oli kahden hengen miehistö. Se lähestyi Rågrundia koillisesta päin väylää pitkin ja aikoi kääntyä Rågrundista luoteeseen johtavalle väylälle. Se sivuutti Rågrundin reunamerkin noin 25 metrin etäisyydeltä. Pian reunamerkin sivuutuksen jälkeen kuultiin sumusireenin ääni ja FLANÖRin navigoija näki tutkassa suuren kaiun, joka lähestyi nopeasti.

FLANÖRin navigoija antoi ruorimiehelle käskyn kääntää FLANÖR 180° vasempaan, koska hän katsoi, ettei oikeanpuoleinen käännös ole mahdollinen reunamerkin läheisyyden takia. Käännöksen aikana FLANÖRin peräpuolella näkyi laivan keula. Navigoija käski kääntää vielä lisää va-sempaan ja lisäämään nopeutta. Aluksi näytti, että laiva, joka myöhemmin osoittautui SILJA EUROPAksi, ohittaisi FLANÖRin oikealta puolelta, mutta SILJA EUROPAn keskiosan ollessa FLANÖRin kohdalla FLANÖR joutui ikään kuin imuun. SILJA EUROPAn vasen kylki ja FLANÖRin oikea kylki osuivat toisiinsa.

SILJA EUROPA oli tapahtuman aikaan aikataulun mukaisella matkallaan Tukholmasta Turkuun. Ennen onnettomuutta aluksen tutkassa ei näkynyt muuta liikennettä. Perämies aloitti käännöksen vasempaan Rågrundin reunamerkin ympäri klo 14.13. Yhtäkkiä hän sai tutkaansa kaiun reunamerkin eteläpuolelta. Perämies otti välittömästi kaiun tutkaseurantaan ja sai kohteen suunnan ja nopeuden tutkanäytölle puolen minuutin kuluttua. Suuntaa ja nopeutta ilmaiseva vektori osoitti, että kohde oli törmäyskurssilla noin kahden kaapelinmitan (370 metrin) päässä.

Perämies siirtyi käsiohjaukseen ja käänsi ruorin yli oikealle. Tämän jälkeen hän näki SILJA EUROPAn vasemmalla kyljellä purjeveneen. Purjevene katosi ensin keulan alle, mutta nähtiin hetkeä myöhemmin aluksen kyljellä. Kääntämällä ruorin yli vasempaan hän esti SILJA EUROPAn perän törmäämisen FLANÖRiin.

FLANÖRin kylki rikkoutui ja alukseen alkoi virrata vettä. FLANÖRin miehistö antoi MAYDAY-sanoman, ampui hätäraketteja, laukaisi pelastuslautan, laski sen veteen ja ryhtyi pumppaamaan vettä pois. SILJA EUROPA pysähtyi välittömästi ja laski MOB-veneensä veteen. Tämä MOB-vene saapui ensiksi FLANÖRin luo kuudessa minuutissa. Rajavartiolaitoksen helikopteri ja vartiovene hälytettiin paikalle ja useat muut alukset ilmoittautuivat pelastustoimiin. Hälytetyt pelastusyksiköt olivat paikalla 13 minuutissa.

Pian voitiin todeta, ettei uppoamisvaaraa ole. FLANÖRin miehistö siirtyi paikalle saapuneeseen merivartioveneeseen, joka alkoi hinata FLANÖRiä Degerbyhyn.

C7/1997M Tutkintaselostus (pdf, 0.87 Mt)

 
Julkaistu 20.8.1997