C4/1997M Roro-alus ms FINNMAID ja maantielautta ms MERGUS, yhteentörmäys Smörgrundissa 16.6.1997

Maantielautta MERGUS törmäsi sankassa sumussa 16.6.1997 klo 01.09 Smörgrundin läheisyy-dessä ro-ro-matkustaja-autolautta FINNMAIDin keulaan sen oikealle puolelle. MERGUS oli jo ehtinyt aloittaa väistöliikkeen oikealle.

Törmäyshetkellä FINNMAID ajoi syväväylää pitkin länteen. MERGUS oli tulossa Houtskärin suunnasta kohti syväväylää ja valmistautui kääntymään itään.

Molemmat alukset saivat vähäisiä vaurioita. Henkilövahinkoja ei sattunut.

Törmäyspaikan itäpuolella on kaksi korkeaa saarta, jotka aiheuttavat tutkakatveita. FINNMAIDilla vahdissa olleiden oli vaikea havaita tutkalla matalaa MERGUSta, joka lähestyi syväväylää saar-ten takana. Se näkyi tutkalla ilmeisesti vain ajoittain ja jälkihohdon puutteen tai sen vähäisyyden vuoksi sitä oli vaikea mieltää liikkuvaksi maaliksi. Vastaavasti MERGUSin tutkalla FINNMAID nä-kyi vain ajoittain.

Aluksilla vahdissa olleet näkivät optisesti toisen aluksen niin myöhään, ettei törmäys ollut enää estettävissä.

C4/1997M Tutkintaselostus (pdf, 0.81 Mt)

 
Julkaistu 16.6.1997