C16/1997M mt CRYSTAL AMETHYST, karilleajo Mussalon sataman edustalla Kotkassa 1.12.1997

Luxemburgilaisen HOL Maritime I A.S:n isännöimä kemikaalitankkialus CRYSTAL AMETHYST siirtyi 1.12.1997 Haminan öljysatamasta Kotkan Mussaloon lastausta varten. Alus oli lastannut Haminassa 785 tonnia nonyylifenolietoksylaattia. Aluksella oli luotsi. Tuulen nopeus vaihteli matkan aikana 12-25 m/s.

Luotsi oli saapunut alukselle noin kello 16.00, kymmenisen minuuttia ennen lähtöä. Hinaaja oli tilattu avustamaan lähdössä ennalta meklarin toimesta, mutta tilaus oli peruttu. Luotsi neuvoi päällikköä käyttämään apuna hinaajaa irrotettaessa alusta laiturista. Päällikkö olisi halunnut pitää hinaajan vain saatavilla, mutta suostui kuitenkin luotsin ehdotukseen, koska tuulen nopeus oli noin 17 m/s ja sen suunta oli kohti laituria. Päällikkö ilmoitti jo Haminassa luotsille, että hinaajaa ei tulla tarvitsemaan Mussalon kiinnityksessä.

Aluksen saavuttua Mussalon sataman ulkopuolelle luotsi ja päällikkö keskustelivat aluksen kääntämispaikasta ja päättivät, että käännös suoritetaan sataman edustalla olevan eteläpoijun kaakkoispuolella. Luotsi ja päällikkö eivät keskustelleet hinaajan tilaamisesta eivätkä päällikön käyttämistä tuulirajoista. Tuuli oli tässä vaiheessa noin 15 m/s. Päällikkö päätti ajaa aluksen sisään satamaan.

Lähestymistä ja kiinnittymistä varten ja sillalle jäivät päällikkö ja luotsi. Päällikkö hoiti pääkoneen, peräsimen sekä keulapotkurin säädöt.

Melko pian selvisi, että tuulen vaikutukset kevyessä lastissa olevaan alukseen olivat liian suuret laituroinnin onnistumiseksi. Päällikön mukaan tuuli yltyi jopa 25 m/s asti. Alus kääntyi tuulen vaikutuksesta satama-altaassa lähes eteläiselle suunnalle ja vastarannan laituriin jäi vain vähän tilaa. Päällikkö onnistui luotsin avustuksella ohjaamaan aluksen ulos satama-altaasta. Poistuessaan altaasta alus kosketti laiturissa ollutta alusta ja luotsin kertoman mukaan se osui myös laiturin kulmaan Mussalon ulommaisimmassa laituripaikassa.

Satama-altaasta poistuttua päällikkö hoiti ohjailua ja luotsi seurasi aluksen etenemistä antaen ohjailukomentoja peräsinkulmina. Paikkareferenssinä oli vihreä poijuviitta, joka on pohjoisempi kahdesta satama-altaan ulkopuolella olevaa matalaa merkitsevästä poijusta. Yliperämies tuli sillalle satama-altaasta poistumisen jälkeen noin kello 18.09 ja otti ohjailun hoitaakseen. Kello 18.10 alus ajoi karille Matinmatalalle. Paikkareferenssinä käytetty poiju osoittautui eri poijuksi kuin oli oletettu eli etelämpänä olevaksi poijuksi.

Aluksen lastia tai polttoainetta ei päässyt veteen. Lastina ollut nonyylifenolietyksolaatti on eläimille myrkyllinen aine, jonka torjuntamahdollisuudet ovat erittäin huonot aineen päästessä veteen.

C16/1997M Tutkintaselostus (pdf, 1.31 Mt)

 
Julkaistu 1.12.1997