C1/1997M Koulualus KATARINA, karilleajo Kotkassa 13.3.1997

Kotkan merenkulku- ja kuljetusalan oppilaitoksen koulualus KATARINA ajoi karille Kotkan sataman edustalla 13.3.1997 klo 10:22. Karilleajopaikka on Kuusisen saaren eteläpuolella oppilaitoksen satamaan Sapokkaan johtavan väylän pohjoispuolella.

Karilleajo tapahtui opetustilanteessa. KATARINAn yliperämies oli vahtipäällikkönä. Oppilasvahtipäällikkö ohjaili alusta ja toinen oppilas seurasi toimintaa sekä valmistautui ottamaan aluksen ohjailun itselleen heti, kun alus olisi vakaasti Sapokan linjalla. Ruorimiehenä toimi kuljetus- ja merenkulkuoppilaitoksen peruslinjan oppilas.
Käännöksessä Hietasen satamasta ulos johtavalta väylältä Sapokkaan johtavalle linjalle KATARINA ajautui mutkan sisäpuoliselle matalalle liian jyrkän kääntymisen ja kohtalaisen kovan tuulen sortamana. Onnettomuuden välittömänä syynä oli oppilaspäällikön tilanteen hallinnan menetys. Tähän oli syynä vahtipäällikön huomautus edessäolevan matalikon ja käännöksen pitkäksi menemisen vaarasta. Oppilaspäällikkö ei enää kyennyt pitämään kiinni alkuperäisestä suunnitelmastaan, vaan aloitti käännöksen toisen osan hieman liian aikaisin.

Monitorointi epäonnistui. Oltiin tekemässä varsinaisena harjoituksena laituriajoa. Tapahtumahetkeä ei mielletty samalla tavalla harjoitukseksi, koska kotivesillä tehtäviin harjoituksiin liittyviä siirtoajoja ei ole erikseen määritelty navigointiharjoituksiksi. Opetustilanteessa normaalisti yksi oppilaista toimii oppilaspäälikkönä. Väyläajoharjoituksissa toisen oppilaan tehtävänä on käyttää kaikkia navigointilaitteita ja kommunikoida aktiivisesti oppilaspäällikön kanssa. Toinen oppilas ei nyt osallistunut tapahtumiin lainkaan. Onnettomuusmatkalla yliperämies kertoi tehneensä monitorointia pelkästään näköhavainnoilla siitä syystä, että reitti oli erittäin tuttu ja näkyvyys oli hyvä.

KATARINA sai vuotoja ja jouduttiin hinaamaan pois karilta. Alus siirtyi omin voimin läheiselle korjaustelakalle. Pohjaan jouduttiin tekemään laajoja korjauksia.

C1/1997M Tutkintaselostus (pdf, 0.22 Mt)

 
Julkaistu 13.3.1997