C10/1997M Lastialus MS WESTGARD, pohjakosketus Öölannin lounaispuolella 2.11.1997 (tutkintaselostusta ei julkaista)

Alustavassa selvityksessä on ilmennyt, että tapaukseen ei liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.

 
Julkaistu 2.11.1997