B1/1997M Matkustaja-alus ms UKKO, karilleajo Kallavedellä 23.5.1997

Suomalainen Kuopion Roll Risteilyt Oy:n sisävesimatkustaja-alus ms UKKO ajoi karille Kallavedellä 23.05.1997 noin klo 18:00. Tämä purjehduskauden ensimmäinen matka oli tilausristeily kahdella saman varustamon aluksella, ms UKOLLA ja ms KUOPIOLLA, Kuopion Rauhalahdesta. UKOLLA oli 110 matkustajaa ja seitsemän hengen miehistö.

Alukset olivat lähteneet Rauhalahdesta noin klo 16:30 peräkkäin, UKKO jälkimmäisenä, puolentoista tunnin risteilylle Kallavedelle. Aluksilla oli etäisyyttä muutama sata metriä. Paluu takaisin Rauhalahteen tehtiin oikaisten sellaisen vesialueen kautta, jossa ei ole merkittyä laivaväylää. UKON käännös väylättömälle alueelle tehtiin liian aikaisin ja se ajoi karille noin klo 18:00 jääden siihen kiinni. Aluksen ollessa karilla siinä todettiin pieniä vuotoja, jotka UKON koneapulainen sai osittain tukituiksi. Matkustajat evakuoitiin paikalle noin 50 minuutin kuluttua onnettomuudesta saapuneella Kuopion pelastuslaitoksen aluksella. UKKO irrotettiin karilta klo 02:25 ja se siirtyi omin konein Kuopioon.

Onnettomuuteen myötävaikuttivat useat tekijät. Päällikkö oli antanut ruorimiehelle epämääräisen komennon "seurataan KUOPIO-laivaa", jonka ruorimies oli käsittänyt siten, että hän voi ohjailla alusta omatoimisesti. Päälliköllä on lisäksi voinut olla vaikeuksia keskittyä navigointiin ja ruorimiehen työskentelyn seuraamiseen käännöksen alkaessa sekä oman ruokailunsa että ohjaamossa tällöin olleen vierailijan vuoksi. UKKO seurasi edellä ajavaa alusta väylättömälle vesialueelle ilman reittisuunnitelmaa. Käytetty navigointitapa oli puutteellinen suhteessa ohjaamomiehityksen paikallistuntemukseen käytetyltä vesialueelta.

Onnettomuus olisi voinut kehittyä helposti suuronnettomuudeksi huomattavasti vakavammin seurauksin, jos alus olisi kaatunut ja/tai uponnut. Koska veden lämpötila oli poikkeuksellisen kylmä, tutkinnassa on kiinnitetty huomiota pelastusvälineiden soveltuvuuteen tilanteessa ja aluksen rakenteeseen.

B1/1997M Tutkintaselostus (pdf, 0.63 Mt)

 
Julkaistu 23.5.1997