R2012-S1 Teematutkinta vuonna 2012 tapahtuneista tasoristeysonnettomuuksista

22.8.2013

Vuonna 2012 tapahtui 51 tasoristeysonnettomuutta. Määrä on noin 30 % suurempi kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo.

Kaikki vakaviin henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet tapahtuivat junaliikenteessä, jossa raidekulkuneuvon nopeus on pääsääntöisesti suuri (80–140 km/h). Viidessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuoli kuusi henkilöä. Vakavasti loukkaantui kuusi henkilöä.

Yli kolmasosa onnettomuuksista tapahtui vaihtotyöliikenteessä, jossa raidekulkuneuvon nopeus on pääsääntöisesti alhainen (enintään 35 km/h). Suurin osa vaihtotyöliikenteen onnettomuuksista tapahtui satama- ja teollisuusalueilla.

Viidesosassa onnettomuuksista moottoriajoneuvo törmäsi raidekulkuneuvon kylkeen. Näissä onnettomuuksissa ei tapahtunut henkilövahinkoja. Useimmissa kylkeen ajoissa oli kyse ajoneuvon liukumisesta liukkaalla tien pinnalla. Eniten näitä onnettomuuksia tapahtui joulukuussa.

Kolmasosa varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä tapahtuneista onnettomuuksista tapahtui tasoristeyksessä, jossa oli STOP-merkki. Puolessa näistä onnettomuuksista ajoneuvon kuljettaja jätti noudattamatta STOP-merkin pysähtymisvelvoitteen. Voimassa oleva ohjeistus ei yksiselitteisesti määritä STOP-merkin käyttöä tasoristeyksissä.

Varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä, joissa ei ole STOP-merkkiä, tapahtuneista onnettomuuksista 75 %:ssa syynä oli ajoneuvon kuljettajan puutteellinen havainnointi tai arviointi ja 20 %:ssa liian suuri tilannenopeus ja siitä johtunut radalla liukuminen jarrutuksesta huolimatta.

Vuonna 2012 poistettiin pääraiteilta 114 pysyvää tasoristeystä. Suurin osa tasoristeysten poistoista ja turvaamistoimenpiteistä liittyy rataosien nopeuden nostoon. Tasoristeysten poistoon ja turvaamiseen ei ole erikseen budjetoitua määrärahaa. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli kaikkiaan 3 581 tasoristeystä, joista 78 %:ssa ei ollut varoituslaitteita.

Turvallisuuden parantamiseksi Onnettomuustutkintakeskus antaa yhden uuden suosituksen: Liikenteen turvallisuusvirastoa suositellaan mahdollistamaan matalan kustannuksen varoituslaitteiden käyttöönoton ja varmistamaan, että Liikennevirasto jatkaisi matalan kustannuksen varoituslaitteiden käyttöön soveltuvuuden tutkimusta ja ryhtyisi toteuttamaan niiden käyttöönottoa.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa kaksi aikaisemmin annettua suositusta:

  • S309: Tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tulisi laatia uusi strategia ja sen pohjalta konkreettinen rahoitusjärjestelyt sisältävä suunnitelma.
  • S315: Tulisi laatia selkeät ohjeet tieliikenteen nopeusrajoituksista ja STOP-merkin käytöstä tasoristeyksissä.

R2012-S1 Tutkintaselostus (pdf, 5.46 Mt)

Suositukset 333, 309 ja 315

Alla olevan linkin kautta pääset katsomaan valvontakameran kuvaa Kotkassa Hietasen satama-alueella 20.7.2012 vartioimattomassa tasoristeyksessä sattuneesta onnettomuudesta.

Youtube, tasoristeysonnettomuus 20.7.2012

13.12.2012

Teematutkinnassa tutkittavien onnettomuuksien seurantajakso päättyy vuoden 2012 lopussa. Tällä hetkellä tutkintaan kuuluvia onnettomuuksia on tapahtunut 37. Teematutkinnan tutkintaselostus, joka sisältää kaikkien onnettomuuksien perusteella tehdyn yhteenvedon, analyysin ja annettavat turvallisuussuositukset, julkaistaan keväällä 2013.

Osana teematutkintaa kuolemaan johtaneista tasoristeysonnettomuuksista laaditut erilliset suppeat tutkintaselostukset.

Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Vähässäkyrössä 8.5.2012 (pdf, 0.77 Mt)

Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Sotkamossa 26.6.2012 (pdf, 0.75 Mt)

Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Lieksassa 24.8.2012 (pdf, 0.79 Mt)

Kahden henkilön kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Petäjävedellä 31.8.2012 (pdf, 0.79 Mt)

11.9.2012

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) oli päättänyt 30.1.2012 turvallisuustutkintalain (525/2011)
2 §:n nojalla käynnistää teematutkinnan kaikista vuosien 2012 ja 2013 aikana vähintään nelipyöräisille ajoneuvoille tapahtuvista tasoristeysonnettomuuksista.

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt 11.9.2012, että teematutkinta rajoitetaan koskemaan vain vuotta 2012. Vuoden 2013 alusta alkaen tapahtuneet yksittäiset vakavat tasoristeysonnettomuudet tutkitaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan, elleivät tapauskohtaiset erityispiirteet edellytä tapauksen syvempää tarkastelua.

30.1.2012

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää teematutkinnan vuosien 2012 ja 2013 tasoristeysonnettomuuksista.

Kaikista vuosien 2012 ja 2013 aikana vähintään nelipyöräisille ajoneuvoille tapahtuvista tasoristeysonnettomuuksista kerätään tiedot erillisen ohjeen mukaisesti tehtävää varten laadittuun lomakkeeseen. Yksittäiset kuolemaan johtaneet tasoristeysonnettomuudet tutkitaan suppeina tutkintoina, joista tehdään erikseen tutkintapäätös ja laaditaan tutkintaselostus.

Tutkintaryhmän johtajaksi määrätään erikoistutkija Reijo Mynttinen ja jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat, valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, erikoistutkija, psykologian tohtori Sirkku Laapotti ja tutkija Veli-Jussi Kangasmaa.

Paikkatutkintaa tekevä ja tietoja keräävä ryhmä koostuu seuraavista eri puolella Suomea toimivista Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijoista: ylikonstaapeli Veikko Alaviuhkola, koulutuspäällikkö Timo Kivelä, tutkija Veli-Jussi Kangasmaa, tutkija Hannu Räisänen, vanhempi konstaapeli (eläkkeellä) Harri Kivikoski, ylikonstaapeli Esko Autio, vanhempi konstaapeli Martti Väänänen, ylikonstaapeli Ari Murtola, ylikomisario (eläkkeellä) Raimo Harjunen, vanhempi rikoskonstaapeli Hannu Räsänen, ylikonstaapeli Antti Ikonen, ylikonstaapeli Petri Pelkonen, valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, ylikonstaapeli Antti Koskela, psykologian tohtori Mika Hatakka, ylikonstaapeli Teemu Äikäs, tutkija Jari Auvinen, tutkija Reijo Sarantila, ylikonstaapeli Tuomo Markoff ja vanhempi konstaapeli Harry Rantahakala. OTKES hälyttää pääsääntöisesti yhden tutkijan onnettomuuspaikalle. Tutkintaryhmän johtaja koordinoi paikkatutkintaa ja tietojen keruuta.

 
Julkaistu 22.8.2013