S2/2011R Teematutkinta vuonna 2011 tapahtuneista tasoristeysonnettomuuksista

Vuonna 2011 tapahtui 25 tasoristeysonnettomuutta. Se on tarkastelujakson 1991–2011 pienin vuosittainen määrä. Onnettomuuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui vakavasti kolme ihmistä. Myös kuolleiden määrä oli tarkastelujakson pienin. Kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia tapahtui kaksi ja ne molemmat vartioimattomassa yksityistien tasoristeyksessä.

Onnettomuustutkintakeskuksen vuonna 2011 tutkimista neljästä onnettomuudesta kolme vastasi taustatekijöiltään aikaisemmissa tutkinnoissa tehtyjä löydöksiä:
- onnettomuudet tapahtuvat yksityisteiden varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä
- tien nopeusrajoitus on tyypillisesti 80 km/h
- tasoristeysolosuhteet eivät ole Ratateknisten ohjeiden mukaiset
- auton kuljettaja on tyypillisesti rutinoitunut tasoristeyksen ylityksessä, minkä vuoksi havainnointi tasoristeystä lähestyttäessä on puutteellista.

Tasoristeysonnettomuuksien määrän vähenemisessä on tilastollisen tarkastelun perusteella havaittavissa pitkällä aikavälillä pysyvämpi trendi. Tasoristeysten onnettomuusmäärien tilastollinen tarkastelu osoittaa, että vuosina 2009–2011 on tapahtunut selkeä muutos parempaan verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Vuonna 2011 tapahtui kerättyjen tietojen mukaan 205 puomivaurioita. Puomivauriot ovat pääosin puomien poikkiajoja. Valtaosa puomivaurioista sattuu paikkakunnilla, joissa on satamia ja teollisuutta sekä niihin johtavaa raskasta liikennettä. Jokainen puomien poikkiajo on potentiaalinen onnettomuus. Puomivaurioiden syntymekanismia ei tunneta riittävästi.

Lähes puolet kaikkien sivu/teollisuusratojen puomivaurioista tapahtui Kotkan Mussalon satamassa. Muita useiden vaurioiden paikkakuntia olivat satamapaikkakunnat Kemi, Oulu, Kokkola ja Pori. Sisämaassa eniten vaurioita oli Mänttä-Vilppulassa.

Vuoden 2011 lopussa tasoristeyksistä 806 oli varustettu varoituslaittein, loput 2 939 olivat varoituslaitteettomia. Vuoden 2004 jälkeen varoituslaitteettomien tasoristeysten määrä on laskenut 810:lla, eli keskimäärin 116:lla vuodessa.

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi 23.2.2012 teematutkinnan tasoristeysonnettomuuksista (S1/2011R), jossa tarkasteltiin kaikkia aikaisemmin annettuja tasoristeyksiin liittyviä suosituksia ja myös annettiin uusia suosituksia. Aiemmin annetut suositukset ovat relevantteja myös tämän tutkinnan perusteella. Onnettomuustutkintakeskus ei näe tarpeelliseksi esittää uusia turvallisuussuosituksia.

S2/2011R Tutkintaselostus (pdf, 2.39 Mt)

 
Julkaistu 23.2.2012