C2/2011R Veturin telin pyöräkerran suistuminen Kolpissa 24.2.2011

Pedersören Kolpissa tapahtui torstaina 24.2.2011 kello 4.55 Kokkolasta Pietarsaareen matkalla olleen tavarajunan toisen veturin etummaisen telin pyöräkerran suistuminen kiskoilta. Onnettomuudessa vaurioitui veturi, yksi vaihde ja 163 ratapölkkyä. Onnettomuudesta aiheutuneet korjaus- ja raivauskustannukset olivat 132 000 euroa. Onnettomuus esti rataliikenteen rataosalla yhdeksän tunnin ajan.

Tavarajunan veturin telin pyöräkerran suistumisen aiheutti radalla ollut SA3-automaattikytkin. SA3-automaattikytkin oli raahautunut radalle toisen tavarajunan perässä junan katkeamisen jälkeen tehdyn virheellisen toiminnan vuoksi. Veturinkuljettaja luuli irrotusvivun kettingin katkeavan junan lähtiessä liikkeelle ja automaattikytkimen jäävän paikalleen. Liikenteenohjaaja luotti veturinkuljettajan arvioon ja antoi lähtöluvan. Automaattikytin oli päässyt irtoamaan vaunusta, kun sitä paikallaan pitävä vetokiila oli pudonnut. Vetokiila oli päässyt putoamaan, kun sen toinen kannatinruuvi puuttui ja jäljellä ollut kuusioruuvi oli liian lyhyt ja ilman mutteria. Vaunun kunnossapidossa ei ollut toimittu huolto-ohjeiden mukaan, koska vetokiilan huonoa kiinnitystä ei ollut havaittu.

Vaikka tällainen onnettomuus kaikki tekijät huomioiden on tilastollisesti harvinainen, suosittaa Onnettomuustutkintakeskus SA3-automaattikytkinten hyllyttömien vetosankojen vaihtamista hyllyllisiin versioihin vastaavien onnettomuuksien estämiseksi. Lisäksi onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että liikenteenohjaajille tulisi antaa tarkat ohjeet siitä, mistä saa poikkeavissa tilanteissa viipymättä neuvoja ongelman ratkaisemiseksi turvallisesti.

C2/2011R Tutkintaselostus (pdf, 0.65 Mt)
 
Julkaistu 21.2.2012