B1/2011R Tavarajunan törmääminen toisen tavarajunan perään Nokian Siurossa 21.2.2011

Porin Mäntyluotoon matkalla ollutta tavarajunaa avustamaan tullut toinen tavarajuna törmäsi avustettavan junan perään Nokialla Siuron ja Suoniemen välillä 21.2.2011 kello 4.05. Avustamaan tulleen junan veturinkuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Toisen junan perään törmännyt veturi ja yksi tavaravaunu vaurioituivat niin pahoin, että ne jouduttiin romuttamaan. Lisäksi yksi tavaravaunu vaurioitui pahoin, mutta se pystyttiin vielä kunnostamaan. Radalle ei aiheutunut vaurioita. Onnettomuuspaikan ohi menevä liikenne oli keskeytettynä 14 tuntia.

Kulunrekisteröintilaitteen tietojen ja laskelmien perusteella törmänneen junan veturinkuljettaja oli aloittanut hätäjarrutuksen viisi sekuntia ennen törmäystä 46 km/h nopeudesta. Törmäyshetkellä junan nopeus oli 43 km/h. Törmänneen junan suurin sallittu nopeus oli 50 km/h.

Onnettomuus johtui avustamistilanteessa tapahtuneesta avustettavan junan virheellisestä paikantamisesta. Tämä johti siihen, että avustavan junan veturinkuljettaja luuli toisen junan olevan kauempana ja lähestyi paikkaa liian suurella nopeudella. Tutkinnassa selvisi, että onnettomuuteen johtanut avustustilanne sai alkunsa junan johtoveturina olleen Dv12-veturin latausjännitteensäätimen rikkoutumisesta. Se aiheutti veturin akuston jännitteen laskemisen, joka taas edelleen aiheutti veturin pysähtymisen. Avustettavan junan veturinkuljettajan kokemus Dv12-vetureista ja niiden ongelmatilanteiden ratkaisusta oli vähäinen. Tämä vaikutti siihen, että hän ei huomannut akkujen liian matalaa jännitettä. Pimeys ja radan geometria vaikuttivat siihen, että avustavan junan veturinkuljettaja havaitsi avustettavan junan liian myöhään. Hän ei käyttämällään nopeudella kyennyt enää estämään törmäystä.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa:

  • Paikantamisessa tulisi ryhtyä mahdollisimman nopeasti käyttämään apuna satelliittipaikannusjärjestelmää.
  • Vetureihin ja junayksiköihin tulisi laatia veturinkuljettajaa varten tarkistuslistan tyyppinen vianetsintäkaavio, joka helpottaisi veturinkuljettajan toimintaa veturin vikaantuessa linjalla.
  • Tavaravaunujen päätyihin tulisi asentaa heijastimet.
  • Avustamaan menevän yksikön nopeus tulisi rajoittaa 35 km:iin/h, sen mennessä avustamaan linjalla olevaa junaa.
  • Ryhmäpuheluiden käytöstä poikkeustilanneviestinnässä tulisi tehdä normaalikäytäntö.

B1-2011R_Tutkintaseloste.pdf (pdf, 1.3 Mt)

 
Julkaistu 29.2.2012