B6/2010R Tasoristeysonnettomuus Kyrössä 23.6.2010

Keskiviikkona 23.6.2010 kello 15.44 tapahtui Pöytyän kunnan Kyrön taajamassa, Kyrön puolipuomilaitoksella varustetussa tasoristeyksessä puutavara-ajoneuvoyhdistelmän ja tavarajunan välinen onnettomuus. Puutavarakuormassa ollut ajoneuvoyhdistelmä lähti kiertämään tasoristeyksen alhaalla olleita puomeja, jolloin Kyrön ratapihalta kohti Tamperetta lähtenyt tavarajuna törmäsi ajoneuvoyhdistelmän perävaunuun.

Onnettomuudesta ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja. Junan molemmat veturit suistuivat kiskoilta ja ensimmäisenä ollut veturi vaurioitui keulastaan sekä alustastaan. Ajoneuvoyhdistelmän perävaunu vaurioitui korjauskelvottomaksi. Lisäksi tasoristeyksen puomilaitokset vaurioituivat pahoin. Onnettomuudesta raidekalustolle ja tasoristeykselle aiheutuneet korjauskustannukset olivat 150 000 €.

Onnettomuuden syynä oli se, että puutavaralastissa ollut ajoneuvoyhdistelmä lähti kiertämään tasoristeyksessä alhaalla olleita puomeja, jolloin juna törmäsi sen perävaunuun.

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan päätökseen lähteä kiertämään puomeja saattoi vaikuttaa jonossa seistessä syntynyt paine. Kuljettaja koki paineen syntyneen pitkästä odottelusta johtuneesta ajoaikakertymän ylittymisen pelosta sekä siitä, että hän koki painetta tukkiessaan pitkään isolla ajoneuvolla suojatien sekä osittain kauppaliikkeen tieliittymän. Päätökseen vaikutti todennäköisesti myös muiden autoilijoiden tilanteessa antama virheellinen esimerkki puomien kiertämisestä, mikä vahvisti kuljettajan käsitystä mahdollisesta häiriötilanteesta tasoristeyslaitteissa.

Tasoristeyksessä liian kauan alhaalla olleet puomien aiheuttamat autojonot johtuivat siitä, että veturinkuljettaja ei havainnoinut opastinta riittävän tarkasti eikä siten huomannut kauko-ohjaajan antamaa lähtölupaa. Määrämuotoisen viestinnän puuttumisen vuoksi kauko-ohjaajan ja veturinkuljettajan välillä tuli väärinymmärrys, eikä juna lähtenyt liikkeelle heti lähtöluvan saatuaan. Kauko-ohjaaja ei myöskään välittömästi pitkähälytyksen saatuaan ottanut yhteyttä veturinkuljettajaan tai ryhtynyt toimenpiteisiin tasoristeyksen autojonojen purkamiseksi ennen junan liikkeelle lähtöä.

Kyrön tasoristeyksen turvallisuuden parantamiseksi on käynnistetty useita selvityksiä ja hankkeita vuodesta 1996 alkaen. Hankkeet ovat keskittyneet alikulkusillan rakentamiseksi Kyrön tasoristeyksen kohdalle tai sen varustamiseksi paripuomilaitoksella. Tutkintalautakunta ei anna uusia suosituksia vaan kannattaa alikulkusillan pikaista rakentamista Kyrön nykyisen tasoristeyksen liikenneongelmien ratkaisemiseksi.

B6/2010R Tutkintaselostus (pdf, 1.91 Mt)

 
Julkaistu 23.6.2010