B5/2010R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Kokemäellä 16.5.2010

Sunnuntaina 16.5.2010 kello 19.57 tapahtui Kokemäellä Koskisen vartioimattomassa tasoristeyksessä onnettomuus, jossa Raumalta Tampereelle matkalla ollut Sr2-sähköveturi törmäsi henkilöautoon. Onnettomuudessa menehtyivät henkilöauton kuljettaja ja matkustaja. Toinen auton matkustaja loukkaantui lievästi. Henkilöauto tuhoutui korjauskelvottomaksi ja veturin keulaan tuli vähäisiä vaurioita.

Onnettomuuden syynä oli se, että auton kuljettaja havaitsi lähestyvän junan liian myöhään eikä jarrutuksesta huolimatta ehtinyt pysäyttää autoa ennen tasoristeystä. Auton kuljettajan käyttämä ajonopeus tasoristeystä lähestyttäessä suhteessa näkyvyyteen radalle oli liian suuri. Tähän vaikuttivat kuljettajan kokemattomuus ja tasoristeyksen heikko huomioarvo: puuttuvat lähestymismerkit, tasoristeystä edeltävä kaarre tiessä sekä tasoristeysmerkin väärä asento. Taustatekijänä onnettomuuteen oli myös se, että havainnointia vaikeuttivat huono näkyvyys radalle tasoristeystä lähestyttäessä ja puutteellinen näkemä junan tulosuuntaan. Havainnointia saattoi häiritä myös lähes junan tulosuunnasta matalalta paistanut aurinko.

Tutkintalautakunta ei esitä onnettomuuden perusteella varsinaisia turvallisuussuosituksia, mutta esittää, että välittömänä toimenpiteenä tasoristeyksessä tulisi näkemät raivata ohjeiden mukaisiksi. Lisäksi tienpitäjän tulisi alentaa tien nopeusrajoitus tasoristeyksen läheisyydessä 20 km/h:iin, varustaa tie tasoristeyksen lähestymismerkeillä ja asentaa tasoristeykseen pakollista pysäyttämistä osoittavat STOP-merkit. Liikenneviraston tulisi aktiivisesti kehittää tienpitäjien asiantuntemusta tasoristeyksen tienpidosta ja merkkien asentamisesta.

Onnettomuuspaikalla on tehty vuonna 2004 turvallisuuteen tähtääviä tasoristeysjärjestelyjä, joissa tasoristeysten määrää alueella vähennettiin ja liikenne kanavoitiin kulkemaan rakennetun Koskisen tasoristeyksen kautta. Kanavointiratkaisu on sinänsä hyvä, mutta se yleensä lisää yksittäisten tasoristeysten liikennettä, minkä vuoksi tällaisiin hankkeisiin tulisi kytkeä jäljelle jäävien tasoristeysten varustaminen puolipuomilaitoksella.

Tutkintalautakunnan huomiota kiinnitti myös tasoristeyksen kunnossapidon ja näkemäraivausten vastuiden ja niiden valvonnan epäselvyys.

B5/2010R Tutkintaselostus (pdf, 1.58 Mt)

 
Julkaistu 16.5.2010