B3/2010R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Karjaalla 14.4.2010

Raaseporin Karjaalla, Leskinen/Leppämäentien vartioimattomassa tasoristeyksessä tapahtui keskiviikkona 14.4.2010 kello 16.47 kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus. Onnettomuus tapahtui, kun tasoristeyksen lähellä olevalta metsänhakkuutyömaalta poistuva maastohenkilöauto ajoi tasoristeyksessä Hangosta Karjaalle matkalla olleen taajamajunan (kiskobussin) alle. Henkilöautossa oli ainoastaan kuljettaja, joka kuoli välittömästi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Onnettomuudessa raidekalustolle aiheutuneet kustannukset olivat 94 500 euroa. Maastohenkilöauto romuttui täysin.

Onnettomuuden syynä oli se, että auton kuljettaja havaitsi junan liian myöhään eikä enää ehtinyt pysähtyä ennen tasoristeystä.

Taustatekijöinä tähän olivat:

- kuljettajan tarkkaavaisuus oli todennäköisesti suuntautunut muuhun kuin tasoristeyksen turvalliseen ylittämiseen

- tasoristeys oli kuljettajalle melko tuttu, mikä yleensä vähentää varovaisuutta tasoristeykseen saavuttaessa

- tasoristeyksessä ei ollut varoituslaitteita

- tien nousu tasoristeykseen, odotustasanteiden puute, ratapenkereen korkeus ja tien varren puusto vaikeuttivat kuljettajan ajotehtävää ja heikensivät mahdollisuutta tasoristeyksen turvalliseen ylittämiseen.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että Leskinen/Leppämäen tasoristeys tulisi korvata eritasoliittymällä. Lisäksi lautakunta toistaa tutkintaselostuksessa B1/2005R esitetyn suosituksen S211 suorasta matkapuhelinyhteydestä onnettomuuspaikalta hätäkeskukseen.

B3/2010R Tutkintaselostus (pdf, 7.71 Mt)

Suositus S302

Suositus S211

 
Julkaistu 14.4.2010