B1/2010R Henkilövaunujen törmääminen raidepuskimeen ja edelleen toimistorakennuksen seinään Helsingin asemalla 4.1.2010

Maanantaina 4.1.2010 kello 8.28 törmäsi neljä junarungosta irronnutta vaunua noin 35 km/h-nopeudella Helsingin päärautatieasemalla raiteen päässä olevaan raidepuskimeen. Ensimmäisenä olleen kaksikerroksisen vaunun etupää nousi törmäyksessä rikkoutuneen raidepuskimen ja edelleen raiteen päässä olevan betoniesteen päälle ja törmäsi raiteen päässä olevan toimistorakennuksen seinään. Vaunu painui osaksi rakennuksen sisään. Junarunkoa oltiin siirtämässä saattoliikkeenä veturilla työntäen 4,5 kilometrin päässä olevalta Ilmalan varikolta lähtöraiteelleen Helsingin asemalle. Aseman järjestyksenvalvojat ehtivät evakuoida asemalaiturilla olleet ihmiset ennen törmäystä.

Vaunuissa törmäyksen aikana olleista kolmesta henkilöstä yksi loukkaantui lievästi. Raidepuskimeen ja edelleen toimistorakennuksen seinään törmännyt kaksikerroksinen vaunu vaurioitui niin pahoin, että se jouduttiin romuttamaan. Toisena, kolmantena ja neljäntenä olleisiin vaunuihin tuli vähäisempiä vaurioita. Viidennestä vaunusta rikkoutui 1 500 voltin sekä UIC-kaapeli ja irtosi jarrujohdon letku. Muut vaunut säilyivät vaurioitumattomina. Raiteen päässä ollut raidepuskin murskaantui täysin ja sen jälkeisen betonisen päätymuurin (betonieste) kulmiin tuli pieniä lohkeamia. Sähköradan pääteorsi, johon ajolangat tulevat kiinni, repeytyi irti. Liikerakennus, johon vaunut törmäsivät, kärsi huomattavia aineellisia vahinkoja. Rakennuksen primäärinen kantava runko ei kärsinyt merkittäviä vahinkoja, mutta ontelolaatat olivat halkeilleet ja liikkuneet jonkin verran. Törmäysalueella rakennuksen toisessa kerroksessa yksi neuvotteluhuone tuhoutui täysin ja katutason sisäänkäynti kärsi merkittäviä vaurioita. Lisäksi törmäysalueen välittömässä läheisyydessä olleet talo- ja turvallisuustekniikkaan liittyvät järjestelmät vaurioituivat. Vahinkojen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 825 000 euroa.

Syynä onnettomuuteen oli kytkinlenkin irtoaminen vetokoukusta työnnön aikana. Tästä seurasi, että juna katkesi ja itsetoimiset paineilmajarrut menivät päälle jarruletkun irrottua. Saattokonduktööri vapautti vaunujen jarrut saadakseen junan liikkeelle. Hän ei tajunnut junan olevan poikki. Syynä kytkinlenkin irtoamiseen oli se, että vaunuja työnnettäessä vaunujen puskimien painuessa kokoon jäykäksi jäätyneen ruuvikytkimen kytkinlenkki nousi pois koukusta. Irtoamista edesauttoi se, että ruuvikytkintä ei ollut kiristetty tarpeeksi kireälle. Välin jäisyys ja lumisuus sekä heikko valaistus tekivät kytkinlenkin havaitsemisen hankalaksi. Kyseinen junarunko oli käynyt viimeksi sulatuksessa yhdeksän päivää aikaisemmin ja vaunujen teleihin ja väleihin oli kertynyt paljon jäätä ja lunta. Lisäksi ravintolavaunusta seuraavan vaunun WC:n käsienpesualtaan poistoputkesta tullut vesi oli lisännyt jäänmuodostumista kyseiseen väliin.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että:

- ruuvikytkimen kiristämisestä tulisi laatia yksiselitteinen ohje eri vaunutyypeille
- tulisi laatia ohje käsijarrun käyttämisestä vaunujen paikallaan pysymisen varmistamiseksi "lypsettäessä" jarrut irti
- myös ravintolavaunun henkilökunnalle tulisi järjestää turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden käyttökoulutusta.

Lisäksi tutkintalautakunta suosittaa, että liikenteenohjaukselle tulisi laatia varautumissuunnitelma poikkeustilanteita varten.

Tutkintalautakunta pitää hyvänä seuraavia jo toteutettuja tai toteutumassa olevia toimenpiteitä ja kannattaa niiden toteuttamista:

- Helsingin vaunuvarikolle Ilmalaan on hankittu glykolisulatuslaitteisto vaunujen alustojen uuden jäänmuodostuksen sekä lumen kiinnittymisen estämiseen.
- Helsingin aseman raiteille 13 ja 14 on hankittu uusia raidepuskimia. Puskimet voivat pysäyttää raskaankin junan jopa 35 km/h nopeudesta ilman, että hidastuvuus on riski vaunuissa mahdollisesti oleville henkilöille. Kaikki aseman raiteet tullaan varustamaan vastaavilla puskimilla.
- Aseman tuloraiteet on varustettu JKV -baliiseilla , joilla junien nopeus alennetaan asemaa lähestyttäessä 20 km/h:iin.
- Liikennevirasto on asennuttanut pysäyttävät raiteensulut saattoraiteille, jotka tulevat Ilmalan varikolta Helsingin asemalle. Poikkeustilanteessa junayksikkö voidaan pysäyttää näillä laitteilla.

Lisäksi tutkintalautakunta muistuttaa, että vaunut ja erityisesti vaunujen välit tulisi sulattaa ennakoivasti riittävän usein, jotta myös tarkastukset pystyttäisiin tekemään määräysten mukaisesti. Vaununtarkastajia tulisi muistuttaa siitä, että jos väliä ei jään vuoksi pysty tarkastamaan, tulisi heidän aina ohjata vaunu sulatukseen.

B1/2010R Tutkintaselostus (pdf, 3.26 Mt)

 
Julkaistu 4.1.2010