C3/2009R Tavarajunan viiden vaunun suistuminen Kilpuan liikennepaikalla 17.9.2009

Torstaina 17.9.2009 kello 13.13 suistui Oulu─Ylivieska-rataosalla Kilpuan liikennepaikalla viisi venäläistä pellettikuormassa ollutta tavaravaunua. Suistuminen tapahtui Kilpuan liikennepaikan eteläpäässä, kun Oulusta Kokkolaan matkalla ollut pellettijuna lähti junan kohtaamisen jälkeen liikkeelle raiteelta 3 kohti pääraidetta. Veturinkuljettaja tunsi rajun nykäisyn ja huomasi jarrujohdon tyhjenevän junan takapään vielä ollessa raiteella 3. Veturinkuljettaja pysäytti välittömästi junan ja meni katsomaan tilannetta ulos veturista. Junan kahdeksasta vaunusta kolme viimeistä oli kiskoilla ja viisi vaunua oli suistuneena. Junassa oli kaikkiaan 45 vaunua. Veturinkuljettaja sai
katkaistua junan ensimmäisen suistuneen vaunun etupuolelta ja siirrettyä junan etuosan Oulaisiin jatkotarkastusta varten. Onnettomuuden kokonaiskustannukset olivat 112 000 euroa.

Onnettomuuden välitön syy oli se, että raskas pellettijuna ohjattiin huonokuntoiselle sivuraiteelle. Kauko-ohjaaja joutui ratakapasiteetin ruuhkaisen tilanteen vuoksi ajattamaan raskaan venäläisistä pellettivaunuista kootun junan Kilpuan raiteelle 3.

Lisäksi suistumista edesauttoi se, että veturinkuljettaja jarrutti Kilpualta liikkeelle lähtiessään lähes koko ajan pelkästään sähköjarrulla, joka vaikutti ainoastaan vetureihin ja näin sai junassa aikaan pitkittäisvoimia. Pitkittäisvoimat yhdessä jäykkätelisten venäläisten tavaravaunujen kanssa aiheuttivat kaarrekohdassa ulkokaarteen puolen kiskon myötäämisen ja sisäkaarteen puoleiset pyörät putosivat kiskolta.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenneviraston Rautatieosaston tulisi selvittää liikennepaikkojen sivuraiteiden todellinen kunto ja niiden soveltuvuus venäläisillä tavaravaunuilla tapahtuvalle raskaalle liikenteelle. Onnettomuustutkintakeskus lisäksi toistaa aikaisemmin annetun suosituksen venäläisten vaunujen telikeskiöiden kunnon ja rasvaamisen varmistamisesta.

C3/2009R Tutkintaselostus (pdf, 1.05 Mt)

 
Julkaistu 17.9.2009