B7/2009R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Loviisassa 17.7.2009

Perjantaina 17.7.2009 kello 9.50 Loviisassa Rauhalantien vartioimattomassa tasoristeyksessä tapahtui tasoristeysonnettomuus, jossa henkilöauton kuljettaja menehtyi ajettuaan tavarajunan eteen.

Onnettomuus aiheutui todennäköisimmin siitä, että iäkäs auton kuljettaja ei havainnut lähestyvää junaa. Taustasyinä onnettomuudelle oli mahdollisesti tasoristeyksen tuttuus ja se, että kuljettajan toimintakyky oli heikentynyt sairauksien ja huonontuneen näkökyvyn takia.

Loviisassa on puhuttu jo ainakin 30 vuoden ajan vilkasliikenteisen Rauhalantien tasoristeyksen poistamisesta rakentamalla korvaava tieyhteys Seppäläntien kautta. RHK:n tasoristeysstrategian mukaan ensisijainen tapa parantaa tasoristeysten turvallisuutta on tasoristeysten poistaminen, joten tämä ratkaisu olisi strategian mukainen. Loviisan kaupunginvaltuusto on päättänyt tutkinnan aikana joulukuussa 2009 vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että Seppäläntien jatketta ei rakenneta, vaan Rauhalantien tasoristeykseen rakennetaan varoituslaitteet.

Tutkinnan aikana tuli myös ilmi, että tasoristeyksen näkemien raivaamisvastuusta eri osapuolilla on erilainen näkemys. Tutkintalautakunta suosittaa, että liikenne- ja viestintäministeriön tulisi huolehtia siitä, että näkemien raivaamisvastuusta saataisiin aikaan yhtenevä, kaikkien osapuolten hyväksymä ohjeistus.

Tutkinnan aikana vuoden 2010 alussa tapahtui organisaatiomuutoksia, joissa Rautatievirasto liitettiin osaksi Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Ratahallintokeskus liitettiin osaksi Liikennevirastoa. Tutkintaselostuksessa on käytetty virastojen aikaisempia nimiä.

B7/2009R Tutkintaselostus (pdf, 1.5 Mt)

 
Julkaistu 17.7.2009