B6/2009R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Vihdissä 14.7.2009

Vihdin Ojakkalassa Kotkaniementien vartioimattomassa tasoristeyksessä tapahtui tiistaina 14.7.2009 kello 11.17 kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus. Onnettomuus tapahtui, kun Kotkaniementietä pitkin tullut henkilöauto ajoi pysähtymättä Kirkniemestä Riihimäelle matkalla olleen tavarajunan eteen. Autossa matkustajana ollut 9-vuotias tyttö menehtyi. Henkilöauto romuttui onnettomuudessa korjauskelvottomaksi. Raidekalustolle ja radalle aiheutuneet kustannukset olivat 6 000 €.

Onnettomuuden syy oli se, että auton kuljettaja ei lainkaan havainnut lähestyvää tavarajunaa.

Johtuen Kotkaniementien vilkkaasta kotimaisesta ja myös ulkomaisesta ajoneuvoliikenteestä ja koska Kotkaniemen alueelle ei ole muuta kulkureittiä, tutkintalautakunta suosittaa, että Kotkaniemi 1-niminen tasoristeys tulisi varustaa puolipuomilaitoksella.

Muina huomioina ja ehdotuksina tutkintalautakunta esittää seuraavaa:

  • Valistusta ja kampanjointia turvallisen tasoristeyksen ylittämiseen tulisi edelleen jatkaa.
  • Työnjako ja määräajat tasoristeysten näkemien raivauksesta tulisi selkeästi ohjeistaa. Raivauksen toteutusta tulisi lisäksi valvoa.
  • Dv12-vetureita tulisi ajaa lyhyt keula edellä, jolloin veturinkuljettaja pystyisi havaitsemaan auton ja varoittamaan sen kuljettajaa äänimerkillä.
  • Dv12-vetureiden hytin yläosan kirkkaampi väritys auttaisi omalta osaltaan lähestyvän junan havaittavuutta.
  • Veturin äänimerkkiä tulisi käyttää aina lähestyttäessä vartioimatonta tasoristeystä, kun samanaikaisesti havaitaan ajoneuvon lähestyvän tasoristeystä.

B6/2009R Tutkintaselostus (pdf, 1.82 Mt)

 
Julkaistu 14.7.2009