B5/2009R Tavarajunan kymmenen vaunun suistuminen Toijalassa 16.6.2009

Turusta Tampereelle matkalla olleen tavarajunan kymmenen vaunua suistui kiskoilta Toijalassa 16.6.2009 kello 20.51. Vaunuista viisi kaatui. Suistuneet vaunut olivat 30-vaunuisen junan 17.–26. vaunu. Junan nopeus vaunujen suistumishetkellä oli 70 km/h. Onnettomuudessa vaurioitui turvalaitteita, rataa ja sähköratalaitteita. Turvalaite- ja viestiyhteydet katkesivat Toijalan ja lähimpien liikennepaikkojen alueelta.

Täydellinen liikennekatkos kesti 5 h 20 min. Liikenne hoidettiin aluksi dieselvetoisena yhtä raidetta käyttäen. Ensimmäinen juna pääsi onnettomuuspaikan ohi yöllä kello 2.10. Ensimmäinen juna sähkövedolla ohitti Toijalan 18.6.2009 kello 15.40, eli 43 tuntia onnettomuudesta. Pääradalla aloitettiin lähes normaali liikenne 18.6.2009 kello 20 jälkeen, eli 48 tuntia onnettomuudesta. Turun ja Tampereen välinen liikenne alkoi 19.6.2009 kello 18 jälkeen, mutta junat eivät pysähtyneet Toijalassa. Turku–Tampere-välillä kulkevat junat alkoivat jälleen pysähtyä Toijalassa 28.6.2009. Liikenne saatiin palautettua normaaliksi 15 päivän kuluttua onnettomuudesta.

Kaikkiaan Toijalan vaurion vuoksi peruttiin Suomessa VR:n mukaan 134 matkustajajunaa ja yli 100 tavarajunaa. Onnettomuudesta aiheutuneet kalusto-, rata- ja laitevauriot olivat välittömiltä kustannuksiltaan yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa.

Onnettomuudesta ei aiheutunut varsinaisia ympäristövahinkoja. Jälkisiivouksen puutteellisuuden vuoksi ratapihalla ilmeni myöhemmin haju- ja tuhoeläinongelma. Onnettomuudessa olleissa vaunuissa oli muun muassa viljaa ja kalanrehua. Siivous saatiin valmiiksi 21.7.2009, eli 35 päivän kuluttua onnettomuudesta.

Tavarajunan suistuminen johtui vaihteen kääntymisestä junan alla. Tutkimuksissa voitiin osoittaa, että kyseisen tavarajunan akseliston aiheuttamalla mekaanisella värähtelytaajuudella vauriovaihteen lukitus saatiin aukeamaan. Tutkinnassa selvisi myös, että vaihteen kääntöavustimen säätö oli epäkeskeinen ja kääntöavustimen kohdalla oleva vaihteen kosketin salli ohjearvoa suuremman kiinni olevan kielen liikkeen. Tutkintalautakunta pitää ilmeisenä, että ratageometrian, vaihteen säätöjen, vaihteen värähtelyominaisuuksien ja vaihteen yli kulkeneen kaluston yhteisvaikutuksesta vaihteen lukitus oli auennut junan alla.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa:
- Kääntöavustimien ja niiden kohdalla olevien vaihteenkoskettimen säädöt tulisi tarkastaa ja säätää ohjearvojen mukaisesti.
- Vaihteen mekaanisen lukituksen aukeamista sekä vaihteen valvontahäiriöitä tulisi tutkia normaaliolosuhteissa.
- Vaihteen sekä sen osien asennuksesta, tarkastuksista ja kunnossapidosta tulisi laatia aukoton dokumentaatio.

Onnettomuuksiin ja muihin poikkeustilanteisiin varautumisen parantamiseksi tutkintalautakunta suosittaa:
- Radanpitäjän on laadittava onnettomuuksia varten toimintasuunnitelma kokonaistilanteen hallitsemiseksi.
- Poikkeustilanteen hoitamista varten tulisi määrittää yhteistoiminnan muodot sekä tehtävien ja vastuiden jako sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

B5/2009R Tutkintaselostus (pdf, 13.61 Mt)

Vaihteen_testaus_B5_2009R.wmv (wmv, 202.51 Mt)

 
Julkaistu 16.6.2009