B4/2009R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Eurajoella 24.5.2009

Eurajoella, Köykäntien vartioimattomassa tasoristeyksessä tapahtui sunnuntaina 24.5.2009 kello 14.28 kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus. Onnettomuus tapahtui, kun Lapijoen kylästä Eurajoen keskustaan matkalla ollut henkilöauto ajoi tasoristeyksessä Raumalta Tampereelle matkalla olleen tavarajunan alle. Henkilöautossa oli onnettomuushetkellä ainoastaan kuljettaja, joka kuoli onnettomuuspaikalla saamiinsa vammoihin elvytysyrityksistä huolimatta. Onnettomuudesta raidekalustolle aiheutuneet kustannukset olivat noin 5 000 €.

Onnettomuuden todennäköisenä syynä oli automaattivaihteisen auton lähteminen liikkeelle epähuomiossa ryömintänopeudella kuljettajan ollessa kurottautuneena kohti auton oikeata etupenkkiä tai jalkatilaa. Oikealle kurottautuminen saattoi johtua tavaroiden etsimisestä kassista tai jarrutuksessa istuimelta pudonneen kassin nostamisesta. Auton kuljettaja oli pysähtynyt ennen tasoristeystä, koska oli todennäköisesti havainnut lähestyvän junan.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että Köykäntien vartioimaton tasoristeys poistetaan. Mikäli poistoa ei tehdä, tulee tasoristeys varustaa puolipuomilaitoksella.

Lisäksi kuntien, joiden alueella harjoitetaan rautatieliikennettä, tulisi säännönmukaisesti tarkastella liikennesuunnittelussaan vartioimattomien tasoristeysten tarpeellisuutta sekä ohjata alueiden liikenne kulkemaan turvallisempia reittejä. Kuntien ja Liikenneviraston yhteistyöllä voitaisiin löytää helposti ja vähin kustannuksin poistettavissa olevat vaaralliset tasoristeykset.

B4/2009R Tutkintaselostus (pdf, 1.82 Mt)

 
Julkaistu 24.5.2009