C6/2008R Vaaratilanne junaliikenteessä Keravalla 20.10.2008

Maanantaina 20.10.2008 kello 16.46 syntyi Keravan ratapihalla vaaratilanne, kun Riihimäeltä Helsinkiin matkalla ollut H-tunnuksin kulkeva paikallisjuna ohitti seis-asennossa olevan tulo-opastimen ja ajoi vaihteen auki. Pääradan kauko-ohjaaja huomasi tilanteen omalta monitoriltaan ja käski linjaradiolla junan pysähtyä. Paikallisjuna pysähtyi vaihteen jälkeiselle raideosuudelle. Samanaikaisesti Keravaa lähestyi Kerava–Lahti-oikoradan suunnasta Pedolino-juna. Se oli aikataulustaan myöhässä. Junasuorittaja oli asettanut sille kulkutien oikoradan suunnasta Keravan raiteelle 2. Tämän jälkeen junasuorittaja oli asettanut kulkutien Keravan raiteelta 4 pohjoisen suuntaan R-tunnuksin kulkevalle paikallisjunalle, joka oli lähestymässä Keravaa etelän suunnasta.

Siinä vaiheessa, kun H-paikallisjuna ajoi ohi seis-asennossa olleen tulo-opastimen, vaihtuivat Pendolino-junalle asetettu pääopastin ja R-paikallisjunalle asetettu Keravan ratapihan pohjoispäässä oleva pääopastin aja-asennosta seis-asentoon. Pendolinojuna oli tällöin 1,9 kilometrin päässä opastimesta ja R-paikallisjuna noin 4,6 kilometrin päässä opastimesta. Kun H-paikallisjuna varasi aukiajamansa vaihteen jälkeisen vaihteen, vaihtui R-paikallisjunalle asetettu laiturin jälkeen olevan pääopastin aja-asennosta seis-asentoon. R-paikallisjuna oli tuolloin noin 2,8 kilometrin päässä opastimesta.

Rakennustöiden vuoksi junan kulunvalvonta JKV oli pois käytöstä välillä Hanala–Järvenpää ja alue oli määrätty rakennusalueeksi. Rakennusalueella junien suurin sallittu nopeus on rajoitettu 80 km/h:iin ja JKV valvoo vain sitä, että tätä nopeutta ei ylitetä.

Vaihteen aukiajon vuoksi H-paikallisjuna jäi 12 minuuttia jälkeen aikataulustaan, Pendolino-juna jäi aikataulustaan jälkeen lisää 10 minuuttia ja R-paikallisjuna jäi jälkeen aikataulustaan 45 minuuttia. Muulle junaliikenteelle aiheutui myöhästymisiä noin 12 tunnin ajan.

Syynä seis-opastetta näyttäneen opastimen ohittamiseen ja vaihteen aukiajoon oli se, että H-paikallisjunan veturinkuljettaja ei havainnut seis-opastetta ja ajoi ohi opastimen ja edelleen auki sen jälkeisen vaihteen. Taustatekijöinä tapahtumaan oli:

  • kuljettaja oli tottunut ajamaan junaa JKV-laitteen antamien ohjeiden mukaan sekä luottamaan sen kulunvalvontaan
  • H-junalle oli opastimessa E681 yleensä ajon salliva opaste vaikka Kyrölästä lähdettäessä esiopastimessa oli odota-seis-opaste
  • pääopastimen E681 seis-opastetta ei ole helppo havaita, koska se on opastimessa siten, että ja jää helposti siltarakenteiden ja erikoisrakenteisten ajojohdon kannattimien taakse sitä katsottaessa
  • JKV-rakennusalue oli liian laaja
  • ET:ssä ei annettu kuljettajalle riittävästi tietoa
  • JKV-laite ei muistuta kuljettajaa riittävän hyvin siitä, että ollaan JKV-rakennusalueella ja että on ajettava näkyvien opasteiden mukaan.

Vastaavanlaisten vaaratilantein ja edelleen onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että opastin E681 tulisi siirtää paremmin näkyvään kohtaan, liian laajat JKV-rakennusalueet tulisi rajata pienemmiksi, veturinkuljettajille annettavissa ennakkotiedoissa (ET) tulisi antaa täsmällisempää tietoa JKV-rakennusaluetta koskevista olosuhteista ja että vetureissa olevia kulunvalvontalaitteiden näyttöjä ja näyttöön tulevaa informaatiota tulisi kehittää paremmin poikkeustilanteita koskevan informaation antamiseksi.

C6/2008R Tutkintaselostus (pdf, 1.07 Mt)

 
Julkaistu 20.10.2008