C5/2008R Veturin ja vaihteentukemiskoneen yhteentörmäys Jyväskylän ratapihalla 8.6.2008

Jyväskylän ratapihalla tapahtui 8.6.2008 kello 5.48 aikaan vaihteentukemiskoneen ohjaamossa olleen rataesimiehen lievään loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. Kolmen Dv12-veturin yhdistelmä törmäsi vaihteentukemistyötä tekevään vaihteentukemiskoneeseen. Veturinkuljettaja teki hätäjarrutuksen, mutta veturit eivät ehtineet pysähtyä, ja ensimmäisen veturin oikea etukulma törmäsi vaihteentukemiskoneen vasempaan kylkeen. Törmäyksen voimasta oikean puoleinen kisko kaatui vaihteentukemiskoneen alla.

Törmäys aiheutti vaihteentukemiskoneelle vaurioita muun muassa runkoon, koriin, tietokoneeseen, teliin ja pyöräkertoihin. Veturiyhdistelmän ensimmäisestä veturista vaurioitui oikealta puolelta hoitotaso kaiteineen. Rataa vaurioitui noin 20 metrin matkalta. Onnettomuudesta aiheutuneet kalusto- ja ratavauriot olivat yhteensä 214 000 €.

Onnettomuuden välittömänä syynä voidaan pitää sitä, että vaihdetta V032 tukeneen tukemiskoneen keula ulottui niin lähelle vaihdetta V024, että veturiyhdistelmä ei mahtunut ohittamaan tukemiskonetta. Koska vaihde V032 oli koko ajan varattuna vaihteen vaihdon vuoksi, myös vaihde V024 oli varautuneena. Saadakseen vaihteen V024 valvontaan sen kääntämiseksi täytyi liikenteenohjaajan käyttää VHP -komentoa. Liikenteenohjaajalla ei kuitenkaan ollut tarkkaa tietoa vaihteentukemiskoneen sijainnista. Onnettomuuden syntyyn myötävaikutti myös se, etteivät vaihteentukemiskoneen esimiehenä toiminut rataesimies ja liikenteenohjaaja sopineet työskentelyalueen tarkoista rajoista.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että ratatyöilmoituksissa tulisi määritellä täsmällisesti työskentelyalueiden ääripäiden rajat ja että ennen VHP-komennon käyttämistä liikenteenohjaajan tulisi varmistaa, ettei vaihteella, jolle komento annetaan, tai sen välittömässä läheisyydessä ole muita yksiköitä. Lisäksi toistetaan tutkintaselostuksessa B1/2002R annettu suositus S180: "Junasuorittajien perehdyttämiskoulutusta tulisi lisätä niin, että he tuntisivat kaikki vastuualueensa liikennepaikat voidakseen huolehtia liikenteen turvallisuudesta."

C5/2008R Tutkintaselostus (pdf, 1.07 Mt)

 
Julkaistu 8.6.2008