C4/2008R Säiliövaunun suistuminen vaihtotyössä Kokkolan Ykspihlajassa 15.5.2008

Kokkolan Ykspihlajassa suistui vaihtotyön aikana kiskoilta torstaina 15.5.2008 kello 17.28 yksi rikkihappokuormassa ollut säiliövaunu. Vaihtotyöyksikön lähdettyä vetämään vaunuja oli junan toiseksi viimeisen rikkihappovaunun jälkimmäinen teli ohjautunut väärälle raiteelle. Suistumisessa kolmeen vaunuun tuli vaurioita. Rata ja vaihde vaurioituivat vaunun suistumisalueella. Suistuminen ei aiheuttanut häiriöitä muulle junaliikenteelle.

Onnettomuuden syynä oli vaihteen auki ajo vaunuja työnnettäessä. Auki ajettu vaihde kääntyi vedettäessä vaunun alla takaisin lähtöasentoonsa ja vaunun toinen teli ohjautui eri raiteelle. Kahdelle raiteelle ohjautunut vaunu suistui kiskoilta. Työnnettäessä vaunuja tähystystä ei toteutettu riittävän hyvin.

Onnettomuustutkintakeskus ei esitä tapauksen johdosta uusia suosituksia, mutta muistuttaa, että pitkien vaunuryhmien työntöliikkeet tähystyksineen tulisi tehdä työntösuunnassa viimeisen vaunun astimelta saattaen, mikäli se kaluston varustuksen vuoksi on mahdollista. Ellei vaunun mukana voi kulkea, tulisi tähystys tehdä yksikön liikkeen aikana vierellä kulkien.

C4/2008R Tutkintaselostus (pdf, 0.78 Mt)

 
Julkaistu 15.5.2008