C3/2008R Vaihtotyöyksikön ja trukin yhteentörmäys Syväsataman raiteistolla Joensuussa 30.4.2008

Keskiviikkona 30.4.2008 kello 7.04 törmäsi työntöliikkeenä kulkenut vaihtotyöyksikkö raidetta ylittäneeseen raskaaseen trukkiin Joensuussa Syväsataman raiteella 183. Vaihtotyönjohtaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Yhteen tavaravaunuun tuli vähäisiä vaurioita ja trukki vaurioitui pahoin.

Onnettomuuden syynä oli se, että trukinkuljettaja ei havainnut lähestyvää vaihtotyöyksikköä ennen kääntymistään eikä kääntyessään ylittämään raidetta. Hän havaitsi vaihtotyöyksikön vasta sen törmättyä trukkiin. Vaihtotyönjohtajan loukkaantumiseen vaikutti se, että hän tähystämisvelvollisuudesta johtuen joutui seisomaan kulkusuuntaan nähden ensimmäisen vaunun oikeanpuoleisen puskimen päällä olevalla astimella. Raiteen oikealla puolella olevasta korkeasta lastauslaiturista johtuen hän ei voinut seistä kulma-astimella.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että raiteen vieressä olevat säilytyskontit tulisi siirtää kauemmaksi raiteesta, jotta ne eivät olisi näkemäesteenä. Muita suosituksia ei esitetä, koska sataman turvallisuutta on parannettu asentamalla alueelle varoitusvalot, jotka varoittavat raiteilla liikkuvasta vaihtotyöyksiköstä. Raiteen vierellä oleva kuormauslaituri voitaisiin kuitenkin poistaa, ellei sillä ole enää käyttötarvetta.

C3/2008R Tutkintaselostus (pdf, 1.12 Mt)

 
Julkaistu 30.4.2008