C1/2008R Vaihtotyöyksikön viiden vaunun suistuminen Turun Heikkilän ratapihalla 8.2.2008

Turun Heikkilän ratapihalla tapahtui perjantaina 8.2.2008 kello 9.53 onnettomuus, jossa kolme venäläistä säiliövaunua ja kaksi venäläistä katettua vaunua suistui vaihtotyössä kiskoilta. Rata vaurioitui noin 70 metrin matkalta.

Onnettomuuden välittömänä syynä oli heikkokuntoisen naulakiinnitteisen radan pettäminen raskaiden säiliövaunujen alla. Venäläisten säiliövaunujen kuivat rasvaamattomat telikeskiöt lisäsivät raiteen kaarteeseen aiheutunutta rasitusta.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien estämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että naulakiinnitteisille sivuraiteille tulisi asettaa 20 km/h-nopeusrajoitus VAK-vaunuille. Lisäksi rataosien ja ratapihojen kunnon tarkkailussa ja raiteiden kiinnitysten vahvistamisessa on erityisesti painotettava reittejä ja raiteita, joita käytetään VAK-kuljetuksiin.

C1/2008R Tutkintaselostus (pdf, 0.97 Mt)

 
Julkaistu 8.2.2008