B5/2008R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Suonenjoella 26.8.2008

Tiistaina 26.8.2008 kello 10.43 tapahtui Suonenjoella onnettomuus, jossa Pieksämäeltä Suonenjoelle matkalla ollut ratatyöyksikkö törmäsi vartioimattomassa tasoristeyksessä henkilöautoon.

Onnettomuudessa menehtyi henkilöauton kuljettaja. Henkilöauto vaurioitui korjauskelvottomaksi ja ratakuorma-autoon tuli vähäiset vauriot.

Onnettomuuden välitön syy oli se, että kuljettaja ajoi tasoristeykseen pysähtymättä. Kuljettaja ei todennäköisesti havainnut vasemmalta lähestyvää ratatyöyksikköä lainkaan. Odotustasanteen puuttuminen, jyrkkä nousu ja rajoittunut näkemä vaikeuttivat yhtäaikaista havainnointia ja ajoneuvon käsittelyä.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi tutkintalautakunta suosittaa tasoristeyksen näkemien ja odotustasanteiden kunnostamista ohjeiden mukaisiksi ja tasoristeyksen varustamista tarvittavalla ennakkovaroitusmerkillä. Jos näkemiä ja odotustasanteita ei voida kunnostaa, tulisi tasoristeys poistaa tai varustaa puolipuomilaitoksella.

Edelleen tutkintalautakunta suosittaa, että Ratahallintokeskuksen tulisi tiedottaa tienpitäjille heidän velvollisuuksistaan tasoristeykseen liittyvän tienosan tekemisestä ja kunnostamisesta ohjeiden mukaan. Myös radalle tehtävistä muutoksista ja tarkastuksissa havaituista puutteista tulisi tiedottaa. Ratahallintokeskus ja liikenne- ja viestintäministeriö voisivat myös tehdä valtakunnallisen tiedotuskampanjan tienpitäjien velvollisuuksista tasoristeyksissä.

Tutkintalautakunta toistaa lisäksi tutkintaselostuksessa B1/2005R esitetyn suosituksen S211: Hätäilmoituksen tekemiseen liittyviä ohjeita tulisi kehittää siten, että aina tarvittaessa kiireellistä pelastustoimen apua, tulisi onnettomuuspaikalta soittaa liikenteenohjaukseen tehdyn ilmoituksen lisäksi myös suoraan yleiseen hätänumeroon.

Muina huomioina tutkintalautakunta toteaa, että vuonna 2007 laadittua tasoristeysturvallisuusselvitystä ja siihen liittyvää DVD:tä "Tarkkana tasoristeyksessä" tulisi edelleen aktiivisesti käyttää. Myös muuta tasoristeysturvallisuuteen liittyvää tiedotusta ja valistusta tulee jatkuvasti tarjota kansalaisille, kohdennettuna erityisesti tasoristeyksiä vakituisesti käyttäville. Esimerkiksi kampanjaa "Varo tasoristeystä – varsinkin sitä tuttua" tulee jatkaa. Kuljettajakoulutuksessa ja kuljettajien jatkokoulutuksessa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota tasoristeyskäyttäytymiseen.

B5/2008R Tutkintaselostus (pdf, 1.49 Mt)

 
Julkaistu 26.8.2008