B3/2008R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Liperin Viinijärvellä Huikurin tasoristeyksessä 25.6.2008

Liperin Viinijärvellä, Huikurin vartioimattomassa tasoristeyksessä tapahtui keskiviikkona 25.6.2008 kello 16.22.50 moposkootterin ja Joensuusta Pieksämäelle matkalla olleen kiskobussin välinen tasoristeysonnettomuus, jossa mopoilija sai surmansa. Kiskobussin henkilökunta ja matkustajat eivät loukkaantuneet. Moposkootteri romuttui täysin onnettomuudessa. Kiskobussin vasen etukulma ja keulan alaosa, eli karja-aura vaurioituivat. Kiskobussin korjauskustannukset olivat
1 400 €.

Onnettomuuden välitön syy oli se, että mopoilija ajoi pysäyttämättä tasoristeykseen. Mopoilija ei todennäköisesti havainnut oikealta tulevaa kiskobussia lainkaan tai havaitsi sen liian myöhään. Tähän vaikuttivat seuraavat seikat:

  • tasoristeys sijaitsi vilkkaasti liikennöidyn valtatien välittömässä läheisyydessä
  • mopoilijan huomio oli kiinnittynyt pystyssä pysymiseen tien päällysteen vaihtuessa kestopäällysteisestä sepeli- ja sorapäällysteiseksi
  • tasoristeyksessä ei ollut aktiivisesti tasoristeyksen käyttäjiä varoittavaa varoituslaitetta
  • kiskobussi lähestyi tasoristeystä 120 km/h nopeudella
  • kiskobussi on melutasoltaan hiljainen ja väritykseltään suhteellisen neutraali, mikä vaikeuttaa sen havaitsemista.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että Huikurin vartioimaton tasoristeys tulisi poistaa. Rautatieturvallisuuden parantamiseksi tutkintalautakunta toistaa tutkintaselostuksessa B2/2007R esitetyn suosituksen S230: Kiskobussin Dm12 karja-aura tulisi toteuttaa rakenteeltaan niin, että se olisi joko yhtenäinen tai mahdolliset lisäosat olisi kiinnitetty riittävän hyvin.

B3/2008R Tutkintaselostus (pdf, 1.15 Mt)

 
Julkaistu 25.6.2008