B2/2008R Raitiovaunujen yhteentörmäys Mäkelänkadulla Helsingissä 13.6.2008

Perjantaina 13.6.2008 kello 13.50 törmäsi linjan 1 raitiovaunu linjan 7B raitiovaunun perään Mäkelänrinteen pysäkillä Mäkelänkadulla Helsingissä. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi matkustajaa vakavasti sekä toisen raitiovaunun kuljettaja ja 22 matkustajaa lievästi. Useille muille tuli vähäisempiä vammoja kuten mustelmia ja pään heilahduksesta eteen- tai taaksepäin johtuneita niska-, kaula-, hartia- ja pääkipuja. Ratalaitteet eivät vaurioituneet ja vaunut pysyivät kiskoilla. Linjan 7B raitiovaunun takaosa vaurioitui pahoin. Muun muassa takimmaisen vaunuosan runko vääntyi. Linjan 1 raitiovaunun etupää vaurioitui jonkin verran. Pienen korjauksen jälkeen se oli väliaikaisesti liikennekelpoinen. Raitiovaunuille aiheutuneiden vaurioiden kokonaiskustannukset olivat 60 000 euroa.

Onnettomuuden syynä oli se, että raitiovaunun kuljettaja ei onnistunut pysäyttämään vaunua. Kuljettaja todennäköisesti yritti väärillä jarrutustavoilla pysäyttää vaunua, kun jarrut tuntuivat häviävän. Taustatekijöinä virheelliseen toimintaan oli kuljettajan kokemattomuus, mahdollinen ennakointi edellä kulkeneen vaunun liikkeellelähdöstä sekä kuljettajan epäilys jarrujen toimimattomuudesta ja siitä aiheutunut virheellinen jarrutustapa.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että raitiovaununkuljettajat tulisi kouluttaa jarruttamaan oikealla tavalla. Jotta erilaisiin tilanteisiin saataisiin määritettyä vain yksi oikea tapa jarruttaa, HKL:n tulisi selvittää raitiovaunun tehokkain jarrutustapa erilaisissa olosuhteissa. Lisäksi raitiovaunun kuljettajille tulisi laatia yksityiskohtainen ja loogisesti etenevä nousujohteinen koulutusohjelma ja koulutusohjelmassa olevat ajotapaan liittyvät suoritteet tulisi dokumentoida oppimisen toteutumisen varmistamiseksi.

Jotta lattialuukut eivät irtoaisi törmäyksessä tai muunlaisessa onnettomuustilanteessa ja aiheuttaisi irrotessaan vammoja matkustajille, lautakunta suosittaa, että raitiovaunujen lattialuukkujen kiinnipysyminen tulisi varmistaa kaikissa olosuhteissa. Ensiapuvalmiuden parantamiseksi raitiovaunuissa lautakunta suosittaa, että raitiovaunuihin tulisi lisätä ensiapulaukku.

B2/2008R Tutkintaselostus (pdf, 5.39 Mt)

 
Julkaistu 13.6.2008