B1/2008R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Laukaassa 25.2.2008

Laukaassa, Kauramaan vartioimattomassa tasoristeyksessä tapahtui maanantaina 25.2.2008
kello 9.53 kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus. Onnettomuus tapahtui, kun viljelystietä pitkin auraustehtävästä palaamassa ollut traktori ajoi pysähtymättä Jyväskylästä Suolahteen matkalla olleen tavarajunan alle. Traktorissa oli onnettomuushetkellä ainoastaan kuljettaja, joka kuoli onnettomuudessa saamiinsa vammoihin myöhemmin samana päivänä sairaalassa. Onnettomuudesta aiheutuneet ajoneuvo- ja raidekalustoon kohdistuneet vauriot olivat noin
30 000 €.

Onnettomuuden syy oli, että traktorinkuljettaja ei havainnut lähestyvää junaa ja ajoi pysähtymättä tasoristeykseen. Onnettomuustasoristeys ei täyttänyt odotustasanteen ja näkemän osalta tasoristeyksiä koskevia ohjeita. Varsinkin odotustasanteen lyhyys on saattanut suunnata traktorinkuljettajan huomiota lisälaitteilla varustetun traktorin hallintaan ennen tasoristeykseen tuloa sekä tasoristeyksessä. Lisäksi havainnointia vaikeutti mahdollisesti kuljettajaa vastaan paistanut aurinko. Traktorin käyttämä viljelystie oli tarkoitettu ainoastaan maatalousajoon eikä läpikulkuliikenteeseen.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Kauramaan vartioimattoman tasoristeyksen poistamista. Radan ympäristössä oleville peltoalueille on lähistöllä kaksi vaihtoehtoista turvallisempaa reittiä. Tutkintalautakunta kiinnitti lisäksi huomiota sisäasiainministeriön pelastusosaston lausunnossaan esille tuomaan kantaan, että onnettomuuspaikan paikantamiseen tulisi käyttää matkapuhelintietoja tai selvittää mahdollisuudet määrätä jokaiseen junaan asennettavaksi kiinteä GPS-laite, jolloin paikkatieto hätäkeskukseen saadaan nopeasti ja oikein. Muina huomioina tutkintalautakunta esittää, että tieliikenteessä käytettävissä traktoreissa tulisi olla turvaohjaamon lisäksi turvavyöt.

B1/2008R Tutkintaselostus (pdf, 1.45 Mt)

 
Julkaistu 25.2.2008