C5/2007R Tavarajunan veturin suistuminen Talviaisissa 15.7.2007

Talviaisten liikennepaikalla tapahtui sunnuntaina 15.7.2007 kello 18.11 onnettomuus, jossa tavarajunan kahdesta veturista toinen suistui kiskoilta kaarrevaihteen jälkeen. Suistunut veturi vaurioitui lievästi.

Suistumisen syy oli raiteen kierous ja siitä aiheutuneet kulkuongelmat.

Taustatekijänä raiteen rakentamiselle kyseiseen asemaan olivat puutteet urakan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Missään rakentamisprojektin vaiheessa ei tunnistettu kaikkia raiteen poikkeavan geometrian tuomia erityispiirteitä. Geometria oli jo ennestään suunniteltu kyseenalaisesti, mutta tähän ei puututtu tehtäessä uusia suunnitelmia. Suunnitelmia tehtäessä ei havaittu, että kaarrevaihteessa olevan kallistuksen tasaamiselle ei ole riittävästi tilaa.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että kaarrevaihteille tulisi laatia suunnitteluohje ja että vaativissa päällysrakenneurakoissa tulisi ennen raiteen liikenteelle luovuttamista tehdä kuormitetun raiteen geometrian mittaus, jota voidaan verrata laatuvaatimusten raja-arvoihin.

C5/2007R Tutkintaselostus (pdf, 1.45 Mt)

 
Julkaistu 15.7.2007