B7/2007R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Lahdessa 21.11.2007

Lahdessa Heikinpellontien vartioimattomassa tasoristeyksessä tapahtui 21.11.2007 kello 12.55 kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus. Onnettomuus tapahtui, kun Heikinpellontietä pitkin tullut auto ajoi pysähtymättä Lahdesta Heinolaan matkalla olleen veturin eteen. Autossa yksin ollut kuljettaja menehtyi.

Onnettomuuden syy oli se, että auton kuljettaja ei havainnut junaa. Onnettomuustasoristeys ei täytä tasoristeyksiä koskevia ohjeita odotustasanteiden osalta, mutta täyttää ne näkemän ja risteyskulman osalta. Kuljettajan tarkkaavaisuutta saattoi heikentää tasoristeyksen tuttuus ja käsitys vähäisestä junaliikenteestä.

Pelastustoimet viivästyivät hieman liikenteenohjauksen soitettua onnettomuuspaikan kannalta väärään hätäkeskukseen. Enemmän viivettä aiheuttivat paikantamiseen liittyvät ongelmat.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa rataosalle tulossa
olevan korvausinvestoinnin aikaistamista tasoristeysturvallisuuteen liittyvien seikkojen osalta.
Useassa Lahti–Heinola-rataosan tasoristeyksessä on puutteita näkemissä, joten tutkintalautakunta suosittaa radan nopeusrajoituksen alentamista tasoristeysten kohdilta niin alas kuin junien tarkoituksenmukainen ajaminen mahdollistaa.

Onnettomuuksien seurausten lieventämiseksi tutkintalautakunta toistaa aiemmin annetut suositukset
suoraan onnettomuuspaikalta tehtävästä hätäpuhelusta sekä hätäkeskuksen ja liikenteenohjauksen paikantamiseen käytettävän tiedon yhteensopivuuden parantamisesta.

B7/2007R Tutkintaselostus (pdf, 1.88 Mt)

 
Julkaistu 21.11.2007