B5/2007R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Nurmijärven Röykässä 13.8.2007

Nurmijärven Röykässä, Korven tasoristeyksessä tapahtui maanantaina 13.8.2007 kello 15.15 henkilöauton ja Kirkniemestä Riihimäelle matkalla olleen tavarajunan välinen tasoristeysonnettomuus, jossa henkilöauton matkustaja sai surmansa ja kuljettaja loukkaantui vakavasti.

Auton kuljettaja ajoi radan suuntaista Korventietä, jolta kääntyi tasoristeyksen yli johtavalle Leppälammentielle. Hän pysähtyi ennen tasoristeystä STOP-liikennemerkin kohdalla. Sen jälkeen kuljettaja lähti liikkeelle, mutta auton moottori sammui ja auto pysähtyi keskelle tasoristeystä. Kuljettaja ja vieressä istunut matkustaja yrittivät käynnistää autoa. Tässä vaiheessa kuljettaja näki oikealta lähestyvän junan ja kuuli junan varoitusvihellyksen. Tavarajuna oli lähtenyt Kirkniemestä kello 14.22. Lähestyessään Korven tasoristeystä veturinkuljettaja havaitsi kaarteesta suoralle tullessaan, että tasoristeykseen oli kiskoille pysähtynyt henkilöauto. Veturinkuljettaja antoi varoitusvihellyksen 250 metriä ennen tasoristeystä. Noin 150 metriä ennen tasoristeystä veturinkuljettaja aloitti hätäjarrutuksen. Juna törmäsi auton oikeaan sivuun oikean etupyörän kohdalle. Törmäyksen voimasta auto paiskautui tulosuuntansa puoleiselle ratapenkereelle 18 metrin päähän törmäyskohdasta. Kuljettaja ja matkustaja pysyivät törmäyksessä autossa. Juna pysähtyi 276 metrin päähän törmäyskohdasta.

Onnettomuudessa veturin etuosaan tuli pieniä vaurioita ja auto romuttui täysin.

Onnettomuuden välittömänä syynä oli se, että henkilöauto sammui keskelle tasoristeystä eikä enää lähtenyt käyntiin ja juna ei ehtinyt pysähtyä hätäjarrutuksesta huolimatta.

Kuljettaja teki mahdollisesti ajoneuvon käsittelyvirheen, jonka vuoksi ajoneuvo sammui tasoristeykseen. Ajoneuvossa ollut tekninen vika esti ajoneuvon käynnistymisen sammumisen jälkeen. Matkustajan humalatila heikensi harkinta- ja arviointikykyä sekä vaikutti myös kuljettajan päätökseen olla poistumatta ajoneuvosta junan lähestyessä. Lisäksi hätääntyminen vaikutti päätökseen olla poistumatta autosta.

Jotta vastaavanlaisilta onnettomuuksilta vältyttäisiin tutkintalautakunta suosittaa, että Korven tasoristeys tulisi varustaa puolipuomilaitoksella.

Tutkinnassa tehdyt havainnot pelastustoimeen liittyvistä paikantamisongelmista tukevat aiemmin annettuja vielä toteutumattomia suosituksia:

Tasoristeykset tulisi varustaa tielle molempiin ajosuuntiin selvästi näkyvillä kilvillä, joihin on merkitty ainakin tasoristeyksen nimi ja sijainti koordinaatteina sekä ratakilometreinä. B1/00R/S143

Hätäilmoituksen tekemiseen liittyviä ohjeita tulisi kehittää siten, että aina tarvittaessa kiireellistä pelastustoimen apua, tulisi onnettomuuspaikalta soittaa liikenteenohjaukseen tehdyn ilmoituksen lisäksi myös suoraan yleiseen hätänumeroon. B1/05R/S211

Rautateillä paikantamiseen käytettävän tiedon yhteensopivuus hätäkeskuksen tietojärjestelmän kanssa on varmistettava esimerkiksi asentamalla ratakilometritieto hätäkeskusten tietojärjestelmään. B1/05R/S212

B5/2007R Tutkintaselostus (pdf, 1.58 Mt)

 
Julkaistu 13.8.2007