C2/2006R Tavarajunan ajo läpi raidepuskimen Karjaalla 1.6.2006

Karjaalla tapahtui torstaina 1.6.2006 onnettomuus, jossa tavarajuna törmäsi turvaraiteen päässä olleeseen raidepuskimeen ja junan veturi suistui kiskoilta. Törmäyksen seurauksena veturi ja raidepuskin vaurioituivat.

Onnettomuuden välittömänä syynä oli se, että junan 3046 kuljettaja ohitti seis-asennossa olleen opastimen ilman lupaa. Onnettomuuden syntyyn vaikutti oleellisesti puutteellinen viestintä. Junan 3046 kuljettajan ilmoitettua baliisiviasta kauko-ohjaajalle, jatkoi kauko-ohjaaja samaa keskustelua ja antoi toiselle junalle luvan seis-asennossa olleen opastimen ohittamiseen. Näin junan 3046 kuljettajalle syntyi vahva oletus siitä, että lupa oli juuri hänen junalle.

Onnettomuustutkintakeskus ei esitä suistumisen johdosta uusia turvallisuussuosituksia, mutta muistuttaa Junaturvallisuussäännön (Jt) mukaisen määrämuotoisen viestinnän tärkeydestä.

C2/2006R Tutkintaselostus (pdf, 0.37 Mt)

 
Julkaistu 1.6.2006