C7/2005R Tavarajunan veturin ja vaunun suistuminen kiskoilta Peräseinäjoella 31.10.2005

Peräseinäjoella maanantaina 31.10.2005 kello 14.35 tapahtui onnettomuus, jossa raakapuulastissa kohti Seinäjokea lähteneen tavarajunan veturi sekä yksi vaunu suistuivat kiskoilta. Suistuminen tapahtui junan lähtiessä raiteelta 3 ja saapuessa vaihteeseen V008, jossa ensin veturi suistui kiskoilta vetäen mukanaan myös ensimmäisen raakapuuvaunun kiskoilta. Onnettomuudesta aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 175 000 €.

Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Rataa sekä ratalaitteistoa vaurioitui. Lisäksi ratajohtoa vaurioitui useita satoja metrejä. Suistuneen veturin telit ja akselinkäyttölaitteet jouduttiin vaihtamaan. Lisäksi veturiin tuli vaurioita kylkeen, puskimeen ja kaiteisiin. Suistuneen vaunun pyöräkerta, puskin, käsiripoja ja astimia jouduttiin vaihtamaan.

Onnettomuuteen ei ollut yhtä yksittäistä syytä. Onnettomuuden syitä olivat raidepölkkyjen huono kunto ja kiinnitys, mikä mahdollisti kiskon myötäämisen vaihteen kohdalla. Vaihde V008 oli kulunut eikä sen mitat täyttäneet kaikilta osin määräyksiä. Veturissa oli myös erittäin kuluneet pyöräkerrat, mikä oli saattanut vaikuttaa siihen, että pyörä ohjautui vaihteen vastakiskon väärälle puolelle.

Onnettomuustutkintakeskus ei esitä suosituksia suistumiseen liittyen, koska vaihde V008 kunnostettiin heti onnettomuuden jälkeen ja sille on tehty myöhemmin mekaaninen kunnostus.

C7/2005R Tutkintaselostus (pdf, 0.59 Mt)

 
Julkaistu 31.10.2005