C5/2005R Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Kontiomäen ratapihalla 15.7.2005

15.7.2005 tapahtui Kontiomäen ratapihalla onnettomuus, jossa kaksi vaunua putosi kiskoilta. Vaunujen lastina oli vaihde-elementtejä. Onnettomuus tapahtui, kun tavarajuna oli saapumassa Kontiomäelle Kajaanin suunnasta. Tavarajunalle oli turvattu kulkutie raiteelle 16 ja se ajoi ratapihalle 20 km/h nopeudella. Saapuessaan ratapihan eteläpäähän juna ajoi kahden vaihteen väliselle vaihdekujalle, jossa sen kaksi ensimmäistä vaunua suistui kiskoilta. Juna pysähtyi 50 metrin päähän jarrujohdon katkettua. Onnettomuudesta aiheutuneet vauriot jäivät vähäisiksi.

Onnettomuus johtui työnaikaisen raiteen ja pitkien vaunujen yhteisvaikutuksesta. Vaihteiden V049 ja V054 välille oli rakennettu väliaikainen raide ratatöiden ajaksi. Raiteella oli useita peräkkäisiä mutkia. Tällaiset mutkat saattavat aiheuttaa kulkuongelmia erityisesti pitkille vaunuille. Kun raiteelle ajatettiin tavarajuna, jonka etupäässä oli kaksi pitkää vaihteenkuljetusvaunua, ne suistuivat raiteella. Raiteen tuenta oli myös melko joustava, mikä edesauttoi onnettomuuden syntymistä.

Onnettomuustutkintakeskus ei esitä tapauksen johdosta suosituksia, sillä riskit olivat onnettomuudessa erittäin pienet. Tutkintaselostuksessa on kuitenkin esitetty seikkoja, joihin tulisi kiinnittää jatkossa huomiota. Sellaisia ovat muun muassa rakentamisen ennakkosuunnittelu, rakentamisen, suunnittelun ja käytön välinen vuorovaikutus sekä erikoistapauksia koskevat liikennöintirajoitukset.

C5/2005R Tutkintaselostus (pdf, 0.69 Mt)

 
Julkaistu 15.7.2005