C4/2005R Tavarajunan viiden vaunun suistuminen Heinävedellä 28.4.2005

Heinävedellä tapahtui torstaina 28.4.2005 onnettomuus, jossa Joensuusta Varkauteen matkalla olleen tavarajunan viisi venäläistä vaunua suistuivat kiskoilta. Junan kuudes ja seitsemäs vaunu kaatuivat, jolloin niiden lastina olleet raakapuut putosivat ratapenkalle ja sen ympäristöön. Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes vaunu putosivat pois kiskoilta. Onnettomuus tapahtui Heinäveden ratapihan länsipäässä, jossa sijaitsevan vaihteen kautta tavarajuna oli lähdössä Varkauden suuntaan. Juna pysähtyi kuljettuaan vaunut suistuneena noin 100 metriä. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Suistuneet vaunut rikkoivat ratalaitteita ja lisäksi kaksi vaunua vaurioitui korjauskelvottomaksi. Kolme suistunutta, mutta pystyssä pysynyttä vaunua korjattiin Pieksämäen konepajalla kuntoon. Onnettomuus pysäytti Joensuusta etelän suuntaan jatkuvan radan liikenteen noin kymmeneksi tunniksi. Onnettomuudesta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat 133 700 euroa.

Onnettomuuden syy oli raskaassa puutavaralastissa olleen junan alla tapahtunut raiteen leviäminen. Suistumiseen vaikutti ratapihan kiskojen kiinnityksen ja ratapölkytyksen huono kunto. Onnettomuuden syntyyn myötävaikutti venäläisten vaunujen telikeskiöiden rakenteesta ja huonosta rasvauksesta johtuva jäykkyys. Vastaavanlaisten tapahtumien ehkäisemiseksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa 31.5.2002 Huutokoskella tapahtuneen onnettomuuden yhteydessä antamansa suosituksen "Rata tulisi korjata välittömästi ja vialliset vanhat ratapölkyt vaihtaa uusiin. Naulakiinnityksen vaihtamista ruuvikiinnitykseksi, kiskojen vaihtamista vahvempiin sekä tukikerroksena olevan soran vaihtamista raidesepeliin tulisi harkita." Tämä suositus koskee ratapihan vanhempaa, puupölkytyksellä varustettua rataosaa.

Onnettomuustutkintakeskus esittää lisäksi aiemmin annetun suosituksen "Venäläisten vaunujen telikeskiöiden kunto ja rasvaaminen on varmistettava" saattamista asianomaisten tietoon ja huolehtimista siitä, että suositus toteutuu käytännössä.

C4/2005R Tutkintaselostus (pdf, 0.33 Mt)

 
Julkaistu 28.4.2005