C3/2005R Pellettikuormassa olleen venäläisen tavaravaunun suistuminen kiskoilta Eskolassa 27.4.2005

Kannuksessa, Eskolan ratapihalla tapahtui keskiviikkona 27.4.2005 kello 1.47 onnettomuus, jossa Vartiuksesta Kokkolaan matkalla olleen pellettijunan viimeinen vaunu putosi kiskoilta ja irtosi junasta. Junassa oli kolme veturia sekä 29 venäläistä pellettikuormassa olevaa vaunua. Tapahtuma sattui junan tullessa ratapiha-alueelle junakohtaukseen kolmannelle raiteelle, jolloin kaarteessa viimeinen vaunu suistui kiskoilta ulkokaarteen puolelle ja irtosi. Onnettomuudessa ei syntynyt henkilövahinkoja. Rataa sekä ratalaitteistoa vaurioitui noin kymmenen metrin matkalta. Lisäksi suistunut vaunu kärsi vahinkoa.

Onnettomuuden syinä olivat raskaassa pellettikuormassa olleen venäläisen Vok-tyyppisen vaunun telien jäykkyys, kiskojen raideruuvikiinnitys, puupölkytys ja sen kunto sekä kiskotyyppi ja ulkokaarteen puoleisen kiskon kuluneisuus. Telien jäykkyys johtui telikeskiöiden kulumisesta sekä rasvattomuudesta. Raideruuveilla jonkin verran huonokuntoisiin puuratapölkkyihin kiinnitetyn kuluneen K43-kiskon myötäminen mahdollisti kiskojen hetkellisen leviämisen kaarteessa telien murtaessa. Näin tapahtuessa kiskojen väli kasvoi niin suureksi, että sisäkaarteen puoleiset pyörät putosivat kiskojen väliin. Ulkokaarteen puoleiset pyörät nousivat sitten kiskon yli suistaen vaunun
pois kiskoilta.

Huonokuntoiset telikeskiöt aiheuttavat suistumisriskin huonokuntoisilla raiteilla sekä välillisesti pyörien ennenaikaisen kulumisen kautta. Sen vuoksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa tutkintaselostuksessa C 4/1996 R annetun ja tutkinnoissa C 37/1997 R ja C 4/2003 R toistetun suosituksen S58: Venäläisten vaunujen telikeskiöiden kunto ja rasvaaminen on varmistettava. C4/96R/S58 Koska telikeskiöiden kuntoa ja rasvausta on vaikea varmistaa raja-asemilla tehtävissä tarkastuksissa, venäläisten vaunujen telikeskiöt tulisi rasvata aina, kun teli Suomen puolella joudutaan esimerkiksi pyöräkerran vaihdon vuoksi irrottamaan vaunusta. Venäläistä osapuolta tulisi edelleen informoida jäykkien telikeskiöiden aiheuttamista ongelmista. Koska ongelma jäykistä telikeskiöistä on jatkuva, Ratahallintokeskuksen tulisi edelleen pyrkiä löytämään järjestelmää telien kääntymisjäykkyyden mittaamiseksi raja-asemilla. Lisäksi Eskolan ratapiha-alueella tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää ajattamasta "jäykkätelisiä" pellettivaunuja kolmannelle raiteelle. Kolmas raide on rakenteeltaan puupölkytetty, K43-kiskoilla varustettu sekä raideruuvikiinnitteinen.

C3/2005R Tutkintaselostus (pdf, 0.33 Mt)

 
Julkaistu 27.4.2005