C1/2004R Automaattisen kulunvalvonnan päivitysvian aiheuttamat poikkeamat Kekomäessä ja Kirkkonummella (ei tutkintaselostusta)

Tapaus on osoittautunut vähäiseksi eikä siihen liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinnan tulokset on toimitettu tiedoksi asianosaisille ja tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.

 
Julkaistu 18.2.2004