C9/2003R Yhdeksän puutavaralastissa olleen tavaravaunun suistuminen Rantasalmella 31.7.2003

Rantasalmella tapahtui torstaina 31.7.2003 onnettomuus, jossa tavarajunan yhdeksän vaunua suistui kiskoilta. Onnettomuudessa vaurioitui yhdeksän suistunutta vaunua, sekä rataa noin 200 metrin matkalta.

Onnettomuuden välittömänä syynä oli rataan muodostunut hellekäyrä, joka aiheutti vaunujen suistumisen kiskoilta. Hellekäyrän syntymiseen vaikuttivat kiskon korkea lämpötila, kiskon kiinnityksen ja pölkytyksen huono kunto, sekä jatkoskohtien siirtyminen. Näiden lisäksi onnettomuus-paikalla tehty pölkkyjen vaihto ja kesken ollut tukemistyö heikensivät rataa.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa 31.5.2002 Huutokoskella tapahtuneen onnettomuuden yhteydessä antamansa suosituksen S181: "Rata tulisi korjata välittömästi ja vialliset vanhat ratapölkyt vaihtaa uusiin. Naulakiinnityksen vaihtamista ruuvikiinnitykseksi, kiskojen vaihtamista vahvempiin sekä tukikerroksena olevan soran vaihtamista raidesepeliin tulisi harkita."

C9/2003R Tutkintaselostus (pdf, 0.41 Mt)

 
Julkaistu 31.7.2003