C6/2002R Yksityisen päivystäjän törmääminen lähtevään tavarajunaan Kouvolan ratapihalla 6.6.2002

Kouvolan ratapihalla tapahtui 6.6.2002 onnettomuus, jossa yksityinen päivystysveturi vaunuineen törmäsi liikkeellä olleeseen lähtevään tavarajunaan. Törmäyksessä vaurioitui päivystysveturi, tavarajunan seitsemän vaunua ja ratalaitteita.

Päivystäjä oli siirtämässä kuormassa olevia vaunuja, kun se jyrkässä alamäessä lähti tulemaan kohti ratapihaa. Jarrutuksesta huolimatta päivystäjä jatkoi matkaansa yli tasoristeyksen ja törmäsi vaihteella lähtevään tavarajunaan.

Onnettomuuden syynä oli se, että päivystysveturin jarrujen teho yksinään ei riittänyt pysäyttämään yksikköä alamäessä. Veturinkuljettaja ja vaihtotyönjohtajana toiminut junamies yrittivät siirtää kerralla veturin jarrutuskyky ja maasto-olosuhteet huomioon ottaen liian painavaa (276 tonnia) yksikköä.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että myös yksityisillä raiteilla vaunujen siirtelyyn käytettävät veturit tulisi varustaa siten, että vaunujen ilmajarruja voidaan käyttää, jos maasto-olosuhteet sitä vaativat.

C6/2002R Tutkintaselostus (pdf, 0.34 Mt)

 
Julkaistu 6.6.2002