C2/2002R Säiliövaunun laakerivauriosta aiheutunut vaaratilanne Viialassa 11.2.2002

Viialassa tapahtui maanantaina 11.2.2002 vaaratilanne, kun butadieenikaasua kuljettaneen säiliövaunun laakeri vaurioitui. Vastaan tulleen tavarajunan kuljettaja näki junassa kipinöintiä ja ilmoitti siitä kauko-ohjaajalle. Juna pysäytettiin Viialan asemalle, jossa vaunu poistettiin junasta. Juna jäi myöhään aikataulustaan 2,5 tuntia.

Syynä laakerin vaurioitumiseen oli pyörän kehällä ollut lovi. Laakeriin kohdistunut iskumainen kuormitus on ollut niin suuri, että laakeri on vioittunut. Lisäsyynä on voinut olla laakerin iästä johtunut laakerimateriaalin väsyminen.

Jotta laakerivauriosta kertova laakerin lämpötilan kohoaminen voitaisiin havaita ajoissa ennen suurempien vahinkojen syntymistä, tulisi lämpötilaa valvovia kuumakäynti-ilmaisimia olla riittävästi. Sen vuoksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa tutkintaselostuksessa C 26/1997 R esitetyn ja tutkintaselostuksissa C 2/1999 R, C 4/1999 R ja C 1/2002 R toistetun suosituksen laakerien kuumakäynnin valvonnan ja siihen liittyvien laitteiden kehittämisestä. Onnettomuustutkintakeskus esittää lisäksi, että lovipyöriä tunnistavien laitteiden käyttömahdollisuutta tulisi edelleen selvittää kuten tutkintaselostuksen C 2/1999 R suosituksessa on aiemmin esitetty. Myös tutkintaselostuksessa C 4/2001 R esitetty suositus laakerien seurantajärjestelmästä tulisi ottaa uudelleen käsittelyyn, koska seurantajärjestelmän avulla voitaisiin liian pitkään käytetyt ja vaurioherkät laakerit poistaa ajoissa käytöstä.

Lämpötilaa valvovia laitteita koskeva suositus on toteutumassa, sillä Ratahallintokeskus toteuttaa hanketta, jolla kuumakäynti-ilmaisimien määrää lisätään lähivuosien aikana. Muun muassa välille Kerava - Tampere on hankittu uudet kumpaankin suuntaan mittaavat ilmaisimet, jotka on sijoitettu vähintään 50 kilometrin välein.

C2/2002R Tutkintaselostus (pdf, 0.29 Mt)

 
Julkaistu 11.2.2002