C1/2002R Matkustajavaunun laakerin kuumakäynnistä aiheutunut vaaratilanne Hankasalmella 30.1.2002

Turusta Pieksämäelle matkalla olleesta matkustajajunasta jouduttiin Hankasalmella poistamaan laakerivaurion vuoksi ravintolavaunu keskiviikkona 30.1.2002. Juna jäi vaunun junasta poistamisen vuoksi myöhään aikataulustaan noin 40 minuuttia.

Ravintolavaunun pyöräkerta sekä pyöräkerran ohjaimet rikkoutuivat laakerin vaurioitumisen seurauksena.

Todennäköisimpänä syynä laakerin vaurioitumiseen ja siten vaaratilanteen syntyyn, oli pyörän kulkukehällä ollut rakkulamuodostelma. Rakkulamuodostelma on kehittynyt todennäköisesti jarrutuksessa pyörään syntyneestä lovesta.

Jotta laakerivauriosta kertova laakerin lämpötilan kohoaminen voitaisiin havaita ajoissa ennen suurempien vahinkojen syntymistä, tulisi lämpötilaa valvovia kuumakäynti-ilmaisimia olla riittävästi. Sen vuoksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa tutkintaselostuksessa C 26/1997 R esitetyn ja tutkintaselostuksissa C 2/1999 R ja C 4/1999 R toistetun suosituksen laakerien kuumakäynnin valvonnan ja siihen liittyvien laitteiden kehittämisestä. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa poikkeavien tilanteiden havaitsemisen ja tiedon eteenpäin saattamisen tärkeydestä. Ryhtymällä välittömästi toimenpiteisiin voidaan seurauksia minimoida.

Esitettyjen suosituksen ja ehdotuksen toteuttamiseksi Ratahallintokeskus toteuttaa hanketta, jolla kuumakäynti-ilmaisimien määrää lisätään lähivuosina ja VR on valmistanut syksyllä 2002 opetusvideon lovipyörien ja laakerivaurioiden tarkkailusta ja havaitsemisesta sekä kannustaa henkilökuntaa valppauteen ja tarkkaavaisuuteen.

C1/2002R Tutkintaselostus (pdf, 0.31 Mt)

 
Julkaistu 30.1.2002