C8/2001R Junasuorittajan loukkaantuminen vaihtotyössä Enossa 17.8.2001

Junasuorittaja loukkaantui vaihtotyössä pudottuaan ratakuorma-auton askelmalta Enon asemalla perjantaina 17.8.2001. Hänen oli tarkoitus siirtyä ratakuorma-auton mukana käännettävälle vaihteelle. Hän seisoi alimmalla askelmalla ja piti kiinni tikkaiden yläpuolella olevista kaidetangoista. Hänellä oli oikeassa kädessä, käden ja kaidetangon välissä, raiteensulkijalta otettu avain. Ratakuorma-auton kuljettua noin kymmenen metriä, hän putosi askelmalta raiteen sivuun ja kaatui oikealle kyljelleen sivuraiteen päälle. Ratakuorma-auton nopeus oli noin 5 - 10 km/h.

Junasuorittajalta katkesi oikean jalan reisiluu ja oikean käden ranne murtui. Vammoista hänelle aiheutui usean kuukauden sairasloma.

Selkeää yksiselitteistä syytä onnettomuuteen ei ole voitu osoittaa, mutta voidaan olettaa, että ratakuorma-auton tasoaskelmin varustettujen tikkaiden jyrkkyys ja siitä johtunut vaikea seisoma-asento edesauttoi otteen lipeämistä ja edelleen putoamista askelmalta. On myös mahdollista, että junasuorittajan vajaa vuosi aikaisemmin operoitu polvi on odottamattomalla hetkellä saattanut mennä hetkeksi voimattomaksi. Liikkeessä olleen kulkuneuvon kyydistä putoamisen jälkeen karkea, tasoittamaton sepeli vaikeutti junasuorittajan pystyssä pysymistä.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että niissä Tka7-ratakuorma-autoissa, joissa on pelkästään pystysuorat tikkaat, tulisi päädyissä olevat tikkaat korvata riittävän pieninousukulmaisilla porrastikkailla, kuten osassa ratakuorma-autoja jo on.

C8/2001R Tutkintaselostus (pdf, 0.34 Mt)

 
Julkaistu 17.8.2001