C6/2001R Henkilöjunan ja traktorikaivurin törmäysvaara Helsingin ratapihalla 31.5.2001

Helsingin ratapihalla syntyi 31.5.2001 vaaratilanne junaliikenteessä, kun henkilöjuna ohjattiin samalle raiteelle traktorikaivurin kanssa. Vaaratilanteesta ei aiheutunut kalusto- eikä henkilövahinkoja.

Vaaratilanteen syynä oli se, että junasuorittaja oletti kaivurin jääneen raiteiden väliin niin, että junaliikenne voi esteettä kulkea. Sähköasentajan sopiessa ensimmäisellä kerralla työstä junasuorittajan kanssa hän pyysi varausta vaihteiden V072 ja V076 väliin. Toisella kerralla työmaalle pyrkiessään sähköasentaja pyysi junasuorittajalta lupaa mennä vaihteiden V072 ja V076 väliin. Junasuorittaja vielä varmisti sähköasentajalta, että liikenne raiteella voi esteettä kulkea. Sähköasentaja luuli junasuorittajan tarkoittavan viereistä vaihteen V075 kautta kulkevaa liikennettä. Sähköasentaja oletti, että asia oli jo junasuorittajalle tuttu, koska hän ei tiennyt junasuorittajan vaihtuneen.

Vastaavien vaaratilanteiden välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus ei anna uusia suosituksia, vaan toistaa aiemmin annetun suosituksen, jossa suositellaan oikosulkujohtimien käyttämistä työmaiden varaamisen varmistamiseksi.

C6/2001R Tutkintaselostus (pdf, 0.27 Mt)

 
Julkaistu 31.5.2001