C3/2001R Kolmen tavaravaunun suistuminen kiskoilta Rauhassa 26.1.2001

Rauhan asemalla suistui perjantaina 26.1.2001 kolme tyhjää tavaravaunua kiskoilta. Suistuneet vaunut, rataa ja sähköratapylväs vaurioituivat. Suistuneet vaunut sekä vaurioituneet rata ja sähköratapylväs estivät liikennöinnin tapahtumapaikan ohi seitsemäksi tunniksi. Ajojohtimiin saatiin jännite 12 tunnin kuluttua onnettomuudesta.

Syynä onnettomuuteen oli se, että junasuorittaja käänsi epähuomiossa vaihteen liian aikaisin junan ollessa vielä sen päällä. Järjestelmä ei estä kulkutien purkamista (= lukitusten avaamista ja vaihteen kääntämistä), vaikka juna olisi vielä vaihteen päällä.

Onnettomuustutkintakeskus ei esitä uusia suosituksia, mutta toistaa aikaisemmin tutkintaselostuksessa C 5/1997 R, Junan ohjautuminen väärälle raiteelle Imatralla 15.2.1997 esitetyn suosituksen S73: "Kulkutien lukitusta tulisi muuttaa siten, että vaihdetta ei saisi kulkutien turvaamisen jälkeen käännettyä ennen kuin vaihteen eristysosuus on ensin varautunut ja sitten vapautunut."

C3/2001R Tutkintaselostus (pdf, 0.4 Mt)

 
Julkaistu 26.1.2001