C12/2001R Katettujen tavaravaunujen ja fluoripiihappovaunujen yhteentörmäys Uudenkaupungin ratapihalla 25.10.2001 (ei tutkintaselostusta)

Tapaus on osoittautunut vähäiseksi eikä siihen liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinnan tulokset on toimitettu tiedoksi asianosaisille ja tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.

 
Julkaistu 25.10.2001