C11/2001R Neljän säiliövaunun suistuminen kiskoilta Harjavallassa 10.9.2001 (ei tutkintaselostusta)

Tapaus on osoittautunut vähäiseksi eikä siihen liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinnan tulokset on toimitettu tiedoksi asianosaisille ja tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.

 
Julkaistu 10.9.2001