C9/1999R Raideopastimen seis-opasteen ohittamisesta aiheutunut vaaratilanne Keravalla 15.7.1999

Keravalla tapahtui 15.7.1999 vaaratilanne, jossa vaihtotyöliikkeenä asemalaiturille siirtyvä sähköjunayksikkö ajoi ohi "seis"-opastetta näyttäneen raideopastimen. Junan oli määrä lähteä K-paikallisjunana kohti Helsinkiä kolmen minuutin kuluttua. Tapahtumahetkellä Keravan raiteen 3 laiturilla seisoi vastakkaiseen suuntaan kulkeva H-paikallisjuna. Raideopastimen ohi ajanut K-juna ajoi H-junan kulkutiellä olleen vaihteen auki rikkoen kolme vaihteenkääntölaitetta.

Vaaratilanne aiheutui, kun kauko-ohjausautomatiikka alkoi turvata määritetyn kellonajan täytyttyä kulkutietä raiteella 653 odottavalle K-junalle. Raiteelle 1 johtavalla vaihtokulkutiellä on kaksi, toisistaan 140 metrin päässä olevaa raideopastinta. Kulkutie oli mahdollista asettaa vain toiselle raideopastimelle saakka, koska H-junalle oli jo asetettu raiteelle 1 vievän kulkureitin kanssa risteävä kulkutie. Veturinkuljettaja näki ensimmäisen raideopastimen vaihtuvan näyttämään "aja varovasti"-opastetta, jolloin hän lähti liikkeelle. Koska junan lähtöaika oli jo lähellä, veturinkuljettaja oletti kulkutien olevan turvattu raiteelle 1 saakka ja ohitti toisen raideopastimen "seis"-opasteen.

Vastaavien vaaratilanteiden välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa suurella nopeudella ajettavien kulkuteiden sivusuojaksi turvavaihdetta tai vähintään kahta raideopastinta.

C9/1999R Tutkintaselostus (pdf, 0.45 Mt)

  • Suositus S114
 
Julkaistu 15.7.1999